כל הרבנים על פרשת פרה זכור שקלים וחג הפורים

כל הרבנים על פסח ספירת העומר ל"ג בעומר ושבועות

כל הרבנים על כל החגים

חדש! שיעורים על חודש אדר פרשת פרה חג הפורים ופרשת שקלים הרב בניהו שמואלי מומלץ בחום!
חג הפורים.
חג פורים ומחיית עמלק.
חודש אדר – מעלת השמחה.
חודש אדר.
מחיית עמלק.
מחצית השקל.
מעלת חודש אדר ומחיית עמלק.
משנכנס אדר מרבים בשמחה.
עניני פורים.
פורים קטן.
פרשת פקודי, ערב ראש חודש אדר.
פרשת פרה אדומה 1.
פרשת פרה אדומה 2.
פרשת שקלים.
קבלת התורה בפורים, פרשת תרומה.
קדושת ימי הפורים וסגולתם.

4 שיעורים על הלכות פרשת שקלים ופרשת פרה וחודש אדר הרב אהרון ירחי מומלץ!

2 שיעורים על הלכות פורים הרב בן ציון מוצפי מומלץ!

3 שיעורים על הלכות פורים ותענית אסתר הרב אלון אבידר מומלץ!

19 שיעורים על חג הפורים ועוצמתו הרב שמשון פינקוס זצ"ל סיגנון מיוחד מומלץ!


שיעור על חג הפורים הרב ראובן אלבז מומלץ!


3 שיעורים על מגילת אסתר וחג הפורים הרב מנחם שטיין מומלץ!


2 שיעורים על חג הפורים הרב יעקב ישראל לוגאסי מומלץ!


10 שיעורים על חג הפורים הרב יעקב חיים סופר מומלץ בחום!

חדש! 3 שיעורים על חודש אדר מגילת אסתר וחג הפורים הרב מאיר אליהו מרתק במיוחד ומומלץ בחום!

10 שיעורים על פרשת פרה פרשת זכור וחג הפורים הרב יוסף בן פורת שיעורים ברמה גבוהה מומלץ בחום!

5 שיעורים על פרשת שקלים וחג הפורים הרב ברוך רוזנבלום פה מפיק מרגליות מומלץ בחום!


9 שיעורים מרתקים ביותר על מגילת אסתר על פי מדרש רבה הרב דוד בצרי מומלץ!


7 שיעורים מרתקים על חג הפורים הרב יוסף יאשיהו פינטו מומלץ בחום!


4 שיעורים מרתקים על הלכות וחג הפורים הרב יהודה יוספי מומלץ בחום!

 

חדש! 16 שיעורים על פורים הרב מיכאל לסרי מומלץ בחום!

חדש! 6 שיעורים על הלכות פורים הרב עובדיה יוסף זצ"ל

חדש! 2 שיעורים על יום הפורים ומגילת אסתר הרב מאיר שלמה סיגנון מיוחד מומלץ בחום!

חדש! 9 שיעורים על חג הפורים הרב בועז שלום מומלץ בחום!

חדש! 5 שיעורים על חג הפורים הרב יוסף שני מומלץ בחום!

חדש! 7 שיעורים על פורים הרב מאיר מזוז דירושלים מומלץ בחום!

חדש! 2 שיעורים על חג הפורים הרב מאיר שמואלי מומלץ בחום!

29 שיעורים על ימי השובבים הרב בן ציון מוצפי חובה להוריד הועלה מחדש בקובץ אחד

שמות הקבצים

01 – מהותם ומקורם של ימי השובבים.
02 – הקשר בין פרשיות השבוע להופעתם בשובבים.
03 – קדושת אברי האדם והשפעתם בעולמות.
04 –  פרשת שמות מעלת אבותיניו והקשר ליציאת מצרים.
05 – חשיבות ימי השובבים.
05 – מעלת השובבים.
06 – שבוע ראשון שמות מעלת השובבים.
09 – שובבים מעלת הלימוד בלילה בשבוע שישי.
10 – מעלת שמירת שבת לתיקון היסוד.
11 – קדושת הפה.
12 – מעלת קדושת הפה לתיקון היסוד.
13 – תיקון היסוד באכילה ובברכות.
14 – מעלת תיקון היסוד להצלחה בפרנסה.
15 – גדולת יוסף ותיקון היסוד.
16 – תיקון עוונות והנשמות לקירוב הגאולה.
17 – שובבים אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף.
18 – שובבים,מעלת התשובה  וגדולתו של ריש לקיש.
19 – הזהירות בעוון גילוי עריות ומהות האיסור.
20 – קדושת המחשבה.
21 – מעלת חנה וטהרת המשפחה.
22 – שובבים, עניני קדושה ושמירת המחנה שבוע שישי.
23 – סגולות ועצות לכפרת עוונות שנה מעוברת.
24 – שמירת העינים גדרים וסיגים.
25 – ציפיה לגאולה וביטחון בהשם.
26 – ביאור המאמר הרוצה להנצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות.
27 – גדרים  והרחקות לשמירת הצניעות במחנה בדורנו.
28 – משמעות הצרות בדורנו.
29 – עניין הפאות וצניעות האשה.
30 – למוד התורה אין לו קץ.

חדש! 2 שיעורים על ימי השובבים הרב מאיר אליהו מחזק ומרתק במיוחד!

חדש! 9 שיעורים על ימי השובבים הרב מאיר שמואלי מומלץ בחום!

חדש! 2 שיעורים על ימי השובבים של הרב מאיר שלמה והרב יוסף שני מומלץ בחום!

חדש! 2 שיעורים על ימי השובבים הרב בן ציון מוצפי משנת התשע"ה והרב בועז שלום מומלץ בחום!

חדש! 3 שיעורים על ימי השובבים הרב יעקב ישראל לוגאסי מחזק ביותר מומלץ בחום!

חדש! אוסף רבנים על ימי השובבים מומלץ בחום!  
01 ימי השובבים 1 הרב יעקב חיים סופר.
02 ימי השובבים 2 הרב יעקב חיים סופר.
03 גלות מצרים וימי השובבים הרב שלמה בויאר.
04 בא-הכניסה לעבודת ימי השובבים- חשבון הנפש הרב אליהו רוט.
05 התעוררות כללית וימי השובבים הרב טוביה נוביק.
06 יציאת מצרים וימי השובבים הרב טוביה נוביק.
07 כנס חיזוק לימי השובבים.
08 הנהגות בימי השובבים הרב מוצפי.
09 זהירות במידת הטהרה ימי השובבים הרב מוצפי.
10 תיקון המידות בימי השובבים הרב מוצפי.
11 חיזוק לימי השובבים הרב יעקב יעקובזון.
12 ימי השובבים הרב יעקב ישראל לוגאסי.
13 ימי השובבים הרב יצחק ירוחם בורדיאנסקי.
14 שובבים קדושים תהיו הרב סנדר ארלנגר.
15 שעבוד מצרים ימי השובבים הרב סנדר ארלנגר.
16 ימי השובבים 1 הרב נסים פרץ זצ"ל.
17 ימי השובבים 2 הרב נסים פרץ זצ"ל.
18 עלבונה של תורה וימי השובבים הרב אייל עמרמי.


חדש! שיעור על הלכות ט"ו בשבט הרב עובדיה יוסף זצ"ל


חדש! 9 שיעורים בהלכה על בין המצרים ו ט באב הרב עובדיה יוסף זצ"ל


חדש! 8 שיעורים על הלכות יום טוב הרב עובדיה יוסף זצ"ל


חדש! 7 שיעורים בהלכה על חנוכה הרב עובדיה יוסף זצ"ל


חדש! 18 שיעורים בהלכה על פסח וספירת העומר הרב עובדיה יוסף זצ"ל


חדש! 3 שיעורים בהלכה על חג השבועות הרב עובדיה יוסף זצ"ל

חדש! 12 שיעורים בהלכה על אלול ראש השנה יום כיפור סוכות והושענא רבה הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 

חדש! 3 שיעורים על חודש אלול וחג הסוכות הרב יוסף שני מומלץ בחום!

חדש! 2 שיעורים על חנוכה הרב יוסף שני מומלץ בחום!

חדש! 4 שיעורים על פסח ספירת העומר ושבועות הרב יוסף שני מומלץ בחום!

חדש! תשעה באב בראי הקבלה הרב יוסף שני מומלץ בחום!

 

הרצאות על רוב החגים הרב יוסף בן-פורת

הרצאות על רוב החגים חלק א הרב יעקב חיים סופר

הרצאות על רוב החגים חלק ב הרב יעקב חיים סופר

הרצאות על רוב החגים חלק ג הרב יעקב חיים סופר

 

הרצאות על רוב החגים חלק א הרב מיכאל לסרי

הרצאות על רוב החגים חלק ב הרב מיכאל לסרי

 

הרצאות על רוב החגים חלק א הרב שמשון פינקוס

הרצאות על רוב החגים חלק ב הרב שמשון פינקוס

הרצאות על רוב החגים חלק ג הרב שמשון פינקוס

הרצאות על רוב החגים חלק ד הרב שמשון פינקוס

הרצאות של הרב בן ציון מוצפי על פסח שבועות ט באב ימים נוראים סוכות טו בשבט ופורים

הרצאות על החגים בין המצרים ט באב ימים נוראים סוכות הושענא רבה פורים פסח ושבועות הרב ברוך רוזנבלום

הרצאות על החגים פורים פסח וספירת העומר הרב ראובן אלבז

הרצאות על החגים הרב דוד בצרי אלול סוכות חנוכה פסח ספירת העומר לג בעומר ט באב מגילת אסתר מגילת רות

הרצאות על החגים הרב יאשיהו יוסף פינטו פורים פסח ט באב ימים  נוראים

הרצאות על החגים הרב יהודה יוספי בין המצרים ט באב חנוכה ימים נוראים סוכות פורים פסח  שבועות

הרצאות על החגים הרב יעקב ישראל לוגאסי בין המצרים חנוכה ימים  נוראים סוכות פורים פסח לג בעומר שבועות

הרצאות על החגים הרב יעקב עדס בין המצרים ימים נוראים סוכות פסח לג בעומר שבועות פרשת פרה

הרצאות על החגים הרב מנחם שטיין פורים פסח ספירת העומר שבועות

שיעורים בהלכה של הרב אהרון ירחי על חנוכה בין המצרים י בטבת טו בשבט פורים ימים נוראים סוכות הושענא רבה פסח לג בעומר ושבועות  

שיעורים בהלכה של הרב אלון אבידר על חנוכה יום טוב פסח ספירת העומר ו ט באב