אתר תורה אחת
מיטב ההרצאות, של מיטב המרצים והרבנים

www.tora1.com

 

אתר תורה אחתהרצאה וידאו 
הרצאות ברשת הרצאות הורדה
מיטב ההרצאות, של מיטב המרצים והרבנים

www.tora1.com

 

אל תחכה לילה שלם בשביל דיסק אחד!  ניתן להזמין דיסק עם כל ההרצאות - רק 5 ש"ח לדיסק!
חנות ספרי קודש - הרב זמיר כהן ,
הרב יעקובזון, הרב שמחה כהן , הרב דניאל זר , הרב בן פורת - ועוד - דיסקים בפורמט MP3 משלוחים לכל הארץ ולכל העולם!  
מבצע 40 דיסקים הרצאות ביהדות רק 64 ש"ח כולל משלוח

הרב בנציון מוצפי
(הרב בן ציון מוצאפי)


להלן הרצאות של הרב בנציון מוצפי (הרב בן ציון מוצאפי)


 

הרב הגאון בן-ציון מוצפי שליט"א

 תודה לר' יעקב א.- שהעלה את ההרצאות

למענכם וזיכה את כולנו.

 

הרצאות על ימי השובבים 1 מהרב מוצפי מומלץ בחום

הרצאות על ימי השובבים 2 מהרב מוצפי מומלץ בחום

 

 

הרצאות על אלול ראש השנה    
יום כיפור וסוכות הרב בן ציון מוצפי

 

 

הרצאות על הפטרות חומש בראשית חלק א הרב בן ציון מוצפי

הרצאות על הפטרות חומש בראשית חלק ב הרב בן ציון מוצפי

הרצאות על הפטרות חומש שמות הרב בן ציון מוצפי

הרצאות על הפטרות חומש ויקרא הרב בן ציון מוצפי

הרצאות על הפטרות חומש במדבר הרב בן ציון מוצפי

הרצאות על הפטרות חומש דברים הרב בן ציון מוצפי

 

הלכות תפילה ועוד כללי על תפילה חלק א הרב בן ציון מוצפי

001-שיעורים מהתקופה האחרונה, מודים דרבנן ושים שלום אסטרולוגיה ומזלות, ג' אדר ב, תשס''ח 
002-שיעורים מהתקופה האחרונה, טעמים ל-ג פסיעות שבסוף העמידה ויהי רצון, כד' אדר ב, תשס''ח .                                      
003-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות תענית בכורים, א' ניסן, תשס''ח .                                                             
004-שיעורים מהתקופה האחרונה, זכרון יציאת מצרים ליל הסדר ביאורים בהגדה, ב' ניסן, תשס''ח 
005-שיעורים מהתקופה האחרונה, חל ערב פסח בשבת אכילת קיטניות חולי סוכרת, ט' ניסן, תשס''ח 
006-שיעורים מהתקופה האחרונה, חזרת שץ במעריב מאה ברכות לא שמע ברכו, ל' ניסן, תשס''ח .                                           
007-שיעורים מהתקופה האחרונה, חומר דיבור שיחה בטלה בבית הכנסת, ז' אייר, תשס''ח .                                                
008-שיעורים מהתקופה האחרונה, לימוד בחזרת השץ עניית ברוך הוא וברוך שמו, יד' אייר, תשס''ח .                                      
009-שיעורים מהתקופה האחרונה, חשיבות עניית אמן יותר מהמברך ופירושיה, כא' אייר, תשס''ח .                                         
010-שיעורים מהתקופה האחרונה, שינוי הכוונה בעניית אמן לפי הברכה, כח' אייר, תשס''ח .                                             
011-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות תפילה הבאת ילדים לבית הכנסת תספורת בגיל שלוש, יג' סיון, תשס''ח .                            
012-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני קדושה הגבהת רגליו בקדושה וענייני ברכת הלבנה, כ' סיון, תשס''ח .                               
013-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות חזרת השץ היכן מסתיימת הקדושה שינוי בתפילה ובמנהג, כז' סיון, תשס''ח .                        
014-שיעורים מהתקופה האחרונה, חזרת השץ ברכת מודים שיעור הכריעה במודים דרבנן וברכת כהנים, ד' תמוז, תשס''ח .                      
015-שיעורים מהתקופה האחרונה, ברכת כהנים ומעלתה ביאור בפסוקי ברכת כהנים על פי הקבלה, יא' תמוז, תשס''ח .                         
016-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני ברכת כהנים שמירת היחוס בכהונה גדול הנהנה מיגיעו, יח' תמוז, תשס''ח .                          
017-שיעורים מהתקופה האחרונה, עוד בדיני ברכת כהנים כהנים בקברי צדיקים קברו של דוד המלך, כה' תמוז, תשס''ח .                      
018-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני ברכת כהנים כוונה בשבע ברכות ישתוק בעת ברכת כהנים, ג' אב, תשס''ח .                            
019-שיעורים מהתקופה האחרונה, עמידה אל מול הכהן בברכה והטבת חלום, י' אב, תשס''ח .                                               
020-שיעורים מהתקופה האחרונה, עד היכן יגביה ידיו שתיית תה בבית הכנסת , יז' אב, תשס''ח .                                         
021-שיעורים מהתקופה האחרונה, נשיאת כפים עם מום תחת הטלית וכפפות, כד' אב, תשס''ח .                                              
022-שיעורים מהתקופה האחרונה,  תפילה בקברי הצדיקים וברכת בית הקברות, א' אלול, תשס''ח .                                          
023-שיעורים מהתקופה האחרונה, פדיון נפש בערב ראש השנה, ח' אלול, תשס''ח .                                                        
024-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני ראש השנה ביאור הפיוט אחות קטנה וזכרנו לחיים, טו' אלול, תשס''ח .                              
025-שיעורים מהתקופה האחרונה, ראש השנה כוונות בתקיעות וביאורים בסדר התפילה, כב' אלול, תשס''ח .                                  
026-שיעורים מהתקופה האחרונה, סדר כל נדרי והתפילות ומעלת יום הכיפורים, ז' תשרי, תשס''ט .                                        
027-שיעורים מהתקופה האחרונה, ביאור הברכות בברכת שים שלום, כח' תשרי, תשס''ט .                                                   
028-שיעורים מהתקופה האחרונה, לא יפסיק בין החזרה לתחנון ודיני הוידוי, ה' חשון, תשס''ט .                                         
029-שיעורים מהתקופה האחרונה, תיקון חטאי גילגול הקודם מה ענין יג מידות, יב' חשון, תשס''ט .                                      
030-שיעורים מהתקופה האחרונה, ביאור יג מידות וכיצד אומרם יחיד, יט' חשון, תשס''ט .                                               
031-שיעורים מהתקופה האחרונה, נפילת אפים מנהג הספרדים שלא ליפול על פניהם בתחנון, כו' חשון, תשס''ט .                             
032-שיעורים מהתקופה האחרונה, תחנון שני וחמישי ריבוי תחינות בשני וחמישי מקור והוא רחום, ד' כסלו, תשס''ט .                       

הלכות תפילה ועוד כללי על תפילה חלק ב הרב בן ציון מוצפי

033-שיעורים מהתקופה האחרונה, קריאת התורה אמירת והוא רחום מעומד סדר הוצאת ספר תורה, יא' כסלו, תשס''ט .                          
034-שיעורים מהתקופה האחרונה, פתיחת ההיכל בריך שמיה בארמית הגבהה אחר הקריאה, יח' כסלו, תשס''ט .                                 
035-שיעורים מהתקופה האחרונה, הוצאת ספר תורה סופר סתם איטר יד חטיפת המצווה מרעהו, כה' כסלו, תשס''ט .                            
036-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני קריאת התורה כריעת העולה בברכו ברכת הגומל מעיר לעיר, ב' טבת, תשס''ט .                         
037-שיעורים מהתקופה האחרונה, קריאת התורה קדימה בעליה לתורה בין חתן סנדק ואבי הבן, ט' טבת, תשס''ט .                             
038-שיעורים מהתקופה האחרונה, פרק איזהו מקומן ייחודו של פרק איזהו מקומן בזבחים וביאורו, טז' טבת, תשס''ט .                       
039-שיעורים מהתקופה האחרונה, השפעת פרשיות השובבים על התקופה, כג' טבת, תשס''ט .                                                 
040-שיעורים מהתקופה האחרונה, קריאת התורה הזהירות בכבוד הספר תורה ומניעת ביזויו, א' שבט, תשס''ט .                               
041-שיעורים מהתקופה האחרונה, החזרת ספר התורה מנהגים שונים מתי להחזיר את הספר תורה, ח' שבט, תש

 

42-שיעורים מהתקופה האחרונה, קדושה דסידרא טעם תקנת הפסוקים קודם קדושא דסידרא, טו' שבט, תשס''ט .                                
043-שיעורים מהתקופה האחרונה, קדושא דסידרא יושב בסתר במוצש ומים אחרונים על פי הסוד, כב' שבט, תשס''ט .                           
044-שיעורים מהתקופה האחרונה, קדיש יתום בשבת ותפילה על הבנים, כט' שבט, תשס''ט .                                                 
045-שיעורים מהתקופה האחרונה, המשך קדושא דסדרא תיאור מעלת ארבע קדושות על פי ספר היכלות, ו' אדר, תשס''ט .                        
046-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות פורים מגילה שתהא תפורה על עץ בן כרך בעיר, יג' אדר, תשס''ט .                                 
047-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות פסח תפילות חודש ניסן ברכת האילנות בשבת, כ' אדר, תשס''ט .                                    
048-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני ערב פסח מנהג ירושלים במלאכה אחר חצות ירק למרור, כז' אדר, תשס''ט .                            
049-שיעורים מהתקופה האחרונה, תפילת חג הפסח שץ במועד אבל בתוך שנתו תפילין בחול המועד, ה' ניסן, תשס''ט .                         
050-שיעורים מהתקופה האחרונה, עניני ליל הסדר סדר הקערה לפי האריזל עדיפות ליין אדום, יב' ניסן, תשס''ט .                          
051-שיעורים מהתקופה האחרונה, שיר של יום הזכרת כל יום בשבת אמירת יום אחד ולא ראשון וכן יום השישי, כו' ניסן, תשס''ט .            
052-שיעורים מהתקופה האחרונה, בענין קדיש אמירת קדיש על הסבא וסבתא בחיי ההורים, ג' אייר, תשס''ט .                                
053-שיעורים מהתקופה האחרונה, אמירת המילה שלום שבע פעמים בסוף התפילה, י' אייר, תשס''ט .                                         
054-שיעורים מהתקופה האחרונה, מעלת יום לג בעומר על פי סוד וימי העומר, יז' אייר, תשס''ט .                                        
055-שיעורים מהתקופה האחרונה, אם יאמר קדיש על אביו ואמו בימי שבת, כד' אייר, תשס''ט .                                            
056-שיעורים מהתקופה האחרונה, עלינו ועל כן נקוה מתי נתקנו סגולות שונת, ט' סיון, תשס''ט .                                        
057-שיעורים מהתקופה האחרונה, קבורת צדיק אצל רשע לימוד יומי בחק לישראל, טז' סיון, תשס''ט .                                      
058-שיעורים מהתקופה האחרונה, החובה בהבנת התורה מול קריאה ללא הבנה, כג' סיון, תשס''ט .                                          
059-שיעורים מהתקופה האחרונה, קביעת מקום לימוד הושטת יד בין אבני הכותל, ל' סיון, תשס''ט 
060-שיעורים מהתקופה האחרונה, ממלא מקום - ענייני תפילה וחזרת השץ מעלת הענווה, ז' תמוז, תשס''ט .                                 
061-שיעורים מהתקופה האחרונה,  תפילה במקום שלומד פת שחרית ומעלותיה, יד' תמוז, תשס''ט .                                          
062-שיעורים מהתקופה האחרונה, הנהגה באכילה ובשולחן על פי הגמרא והזהר, כא' תמוז, תשס''ט .                                        
063-שיעורים מהתקופה האחרונה, חומר עוון חילול ה ועד איזה גיל נקרא יתום, כח' תמוז, תשס''ט .       
  
הלכות תפילה ועוד כללי על תפילה חלק ג הרב בן ציון מוצפי

064-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני ט באב חובת קריאת איכה איסור לומר חק לישראל, ו' אב, תשס''ט .                                  
065-שיעורים מהתקופה האחרונה, מעשר כספים וצדקה זיופי כשרות במסעדות, יג' אב, תשס''ט .                                            
066-שיעורים מהתקופה האחרונה, תפילת מנחה המקור לשם מנחה תפילה בחצות היום, כ' אב, תשס''ט 
067-שיעורים מהתקופה האחרונה,  מנחה מכפרת על העגל כובש ועושק שכר שכיר, כז' אב, תשס''ט .                                         
068-שיעורים מהתקופה האחרונה, עבודת פרך הונאת דברים הלוואה ושותפות, ד' אלול, תשס''ט .                                           
069-שיעורים מהתקופה האחרונה, זמן מנחה גדולה מהו פלג המנחה מנחה של יום שישי ושבת, יא' אלול, תשס''ט .                            
070-שיעורים מהתקופה האחרונה, תפילת מנחה ותפילה בלי כוונה -עם אמירת פרשת הקטרת, יח' אלול, תשס''ט .                              
071-שיעורים מהתקופה האחרונה, מנהגי ראש השנה טבילה והנהגת בית הקברות אכילת ענבים, כה' אלול, תשס''ט .                            
072-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות ערב יום כיפור מצוות אכילה ולחם משנה בסעודה מפסקת, ג' תשרי, תש''ע .                          
073-שיעורים מהתקופה האחרונה, זמן מנחה קטנה, כד' תשרי, תש''ע .                                                                  
074-שיעורים מהתקופה האחרונה, אמירת תחנון בלילה, א' חשון, תש''ע .                                                               
075-שיעורים מהתקופה האחרונה, זמן תפילת ערבית ומעלתה, ח' חשון, תש''ע .                                                          
076-שיעורים מהתקופה האחרונה, אמירת פסוקים לפני ערבית, טו' חשון, תש''ע .                                                        
077-שיעורים מהתקופה האחרונה, תפילת ערבית, כב' חשון, תש''ע .                                                                    
078-שיעורים מהתקופה האחרונה, אשר בדברו מעריב ערבים, כט' חשון, תש''ע .                                                          
079-שיעורים מהתקופה האחרונה, תפילת ערבית, ו' כסלו, תש''ע .                                                                     
080-שיעורים מהתקופה האחרונה, ברכת השכיבנו, יג' כסלו, תש''ע .                                                                   
081-שיעורים מהתקופה האחרונה, קדיש לפני תפילת העמידה, כ' כסלו, תש''ע .                                                          
082-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות ומנהגי חנוכה, כז' כסלו, תש''ע .                                                             
083-שיעורים מהתקופה האחרונה, לימוד התורה בלילה, ד' טבת, תש''ע .                                                                
084-שיעורים מהתקופה האחרונה, קביעת עיתים לתורה, יא' טבת, תש''ע .                                                               
085-שיעורים מהתקופה האחרונה, בענין לימוד התורה, יח' טבת, תש''ע .                                                               
086-שיעורים מהתקופה האחרונה, פת שחרית, כה' טבת, תש''ע .                                                                        
087-שיעורים מהתקופה האחרונה,  ג' שבט, תש''ע .          
088-שיעורים מהתקופה האחרונה, מעלת פת שחרית, י' שבט, תש''ע .                                                                    
089-שיעורים מהתקופה האחרונה, בענין לימוד התורה בלילה, יז' שבט, תש''ע .                                                         
090-שיעורים מהתקופה האחרונה, הנהגות בימי השובבים, כד' שבט, תש''ע .                                                             
091-שיעורים מהתקופה האחרונה, אוכל ומשקה שתחת המטה, א' אדר, תש''ע .                                                             
092-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות פורים, ח' אדר, תש''ע .                                                                      
093-שיעורים מהתקופה האחרונה, חודש ניסן, כב' אדר, תש''ע .                                                                       
094-שיעורים מהתקופה האחרונה, החודש הזה לכם ראש חודשים, כט' אדר, תש''ע .                                                        

הלכות תפילה ועוד כללי על תפילה חלק ד הרב בן ציון מוצפי

095-שיעורים מהתקופה האחרונה, מכירת חמץ, ז' ניסן, תש''ע .                                                                       
096-שיעורים מהתקופה האחרונה, חודש ניסן, כח' ניסן, תש''ע .                                                                      
097-שיעורים מהתקופה האחרונה, קביעת מקום לתפילתו, ה' אייר, תש''ע .                                                              
098-שיעורים מהתקופה האחרונה, תפילת לחש ואמירת תחנון, יב' אייר, תש''ע .                                                         
099-שיעורים מהתקופה האחרונה, המקומות שיש לכרוע בהם, יט' אייר, תש''ע .                                                          
100-שיעורים מהתקופה האחרונה, קריאת התורה-מתי יש להחזיר את הבעל קורא, כו' אייר, תש''ע .                                         
101-שיעורים מהתקופה האחרונה, ענייני שבועות, ד' סיון, תש''ע .                                                                   
102-שיעורים מהתקופה האחרונה, ענייני קריאת התורה, יא' סיון, תש''ע .                                                             
103-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני נטילת ידים, יח' סיון, תש''ע .                                                                
104-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני סעודה, כה' סיון, תש''ע .                                                                     
105-שיעורים מהתקופה האחרונה,  ב' תמוז, תש''ע .         
106 .    

 

-שיעורים מהתקופה האחרונה, דברים שתחת המיטה, ט' תמוז, תש''ע .                                                                
107-שיעורים מהתקופה האחרונה, סעודות מצוה, טז' תמוז, תש''ע .                                                                    
108-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות סעודה, כג' תמוז, תש''ע .                                                                    
109-שיעורים מהתקופה האחרונה,  א' אב, תש''ע .           
110-שיעורים מהתקופה האחרונה, טו באב, טו' אב, תש''ע .   
111-שיעורים מהתקופה האחרונה, הסרת הסכין מהשולחן בברכת המזון, כב' אב, תש''ע .                                                   
112-שיעורים מהתקופה האחרונה, עניני סליחות, ו' אלול, תש''ע .                                                                    
113-שיעורים מהתקופה האחרונה, אל מלך יושב על , יג' אלול, תש''ע .                                                                
114-שיעורים מהתקופה האחרונה,  כ' אלול, תש''ע .         
115-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות ועניני ראש השנה, כז' אלול, תש''ע .                                                          
116-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות יום כיפור, ה' תשרי, תשע''א .                                                                
117-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני סוכה, יב' תשרי, תשע''א .                                                                     
118-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות גזל ומשא ונמתן, כו' תשרי, תשע''א .                                                          
119-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני הונאה, ג' חשון, תשע''א .                                                                     
120-שיעורים מהתקופה האחרונה, משא ומתן באמונה-רחל אימנו, י' חשון, תשע''א .                                                      
121-שיעורים מהתקופה האחרונה, משא ומתן באמונה, יז' חשון, תשע''א .                                                               
122-שיעורים מהתקופה האחרונה, משא ומתן באמונה, כד' חשון, תשע''א .                                                               
123-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני מקח וממכר בקרקעות, א' כסלו, תשע''א .                                                         
124-שיעורים מהתקופה האחרונה, בדיני קנינים ומתנה, ח' כסלו, תשע''א .                                                             
125-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות מתנה, טו' כסלו, תשע''א .                                                                    

הלכות תפילה ועוד כללי על תפילה חלק ה הרב בן ציון מוצפי

126-שיעורים מהתקופה האחרונה, בעניני חנוכה, כב' כסלו, תשע''א .                                                                  
127-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות ראש חודש, כט' כסלו, תשע''א .                                                                
128-שיעורים מהתקופה האחרונה, ברכת הלבנה, ו' טבת, תשע''א .                                                                      
129-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני אבדה ומציאה, יג' טבת, תשע''א .                                                               
130-שיעורים מהתקופה האחרונה, השבת אבידה, כ' טבת, תשע''א .                                                                      
131-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני מציאת מעות, כז' טבת, תשע''א .                                                                
132-שיעורים מהתקופה האחרונה, עזוב תעזוב עמו, ה' שבט, תשע''א .                                                                  
133-שיעורים מהתקופה האחרונה, טו בשבט, יב' שבט, תשע''א .                                                                        
134-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני תרומות ומעשרות, יט' שבט, תשע''א .                                                            
135-שיעורים מהתקופה האחרונה, עשר תקנות יהשוע בן נון, כו' שבט, תשע''א .                                                         
136-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני השומרים, ג' אדר א, תשע''א .                                                                  
137-שיעורים מהתקופה האחרונה,  י' אדר א, תשע''א .       
138-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני שומר שכר, יז' אדר א, תשע''א .                                                                
139-שיעורים מהתקופה האחרונה, בדיני אומן, כד' אדר א, תשע''א .                                                                   
140-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני שכירות, א' אדר ב, תשע''א .                                                                   
141-שיעורים מהתקופה האחרונה, קריאת המגילה, ח' אדר ב, תשע''א .                                                                  
142-שיעורים מהתקופה האחרונה, דיני חודש ניסן, כב' אדר ב, תשע''א .                                                               
143-שיעורים מהתקופה האחרונה, כשרות בפסח, כט' אדר ב, תשע''א .                                                                   
144-שיעורים מהתקופה האחרונה, הלכות פסח-ליל הסדר, ז' ניסן, תשע''א .                                                             
145-הלכות כלליות בתפילה, הנהגת הבוקר, כד' תשרי, תשס''ז .                                                                       
146-הלכות כלליות בתפילה, הכנה לתפילה בבוקר, א' חשון, תשס''ז .                                                                  
147-הלכות כלליות בתפילה, לשם יחוד, טו' חשון, תשס''ז 
148-הלכות כלליות בתפילה, הלכות הנוגעות לפני התפילה, כב' חשון, תשס''ז .                                                         
149-הלכות כלליות בתפילה, כוונה בתפילה, טו' אב, תשס''ז .                                                                        
150-הלכות כלליות בתפילה, מקום התפילה, כט' אב, תשס''ז . 
151-הלכות כלליות בתפילה, תפילת רבים-ציבור, ו' אלול, תשס''ז .                                                                   
152-הלכות כלליות בתפילה, תפילת רבים-יחיד-ציבור, כו' תשרי, תשס''ח .                                                             
153-הלכות כלליות בתפילה, מקום התפילה, ג' חשון, תשס''ח .                                                                        
154-קרבנות ופסוקי דזמרה, סדר תפילת שחרית, כט' חשון, תשס''ז .                                                                   
155-קרבנות ופסוקי דזמרה, סדר תפילת שחרית, ו' כסלו, תשס''ז .                                                                    
156-קרבנות ופסוקי דזמרה, פרשת התמיד, כ' כסלו, תשס''ז . 

הלכות תפילה ועוד כללי על תפילה חלק ו הרב בן ציון מוצפי

157-קרבנות ופסוקי דזמרה, פיטום הקטורת, ד' טבת, תשס''ז .                                                                        
158-קרבנות ופסוקי דזמרה, איזהו מקומן של זבחים, יא' טבת, תשס''ז .                                                               
159-קרבנות ופסוקי דזמרה, עז כנמר קל כנשר רץ כצבי, יח' טבת, תשס''ז .                                                            
160-קרבנות ופסוקי דזמרה, קדיש, כה' טבת, תשס''ז .       
161-קרבנות ופסוקי דזמרה, קדיש-לפני הודו, ג' שבט, תשס''ז

                                                                     
162-קרבנות ופסוקי דזמרה, קל נקמות השם, י' שבט, תשס''ז .                                                                        
163-קרבנות ופסוקי דזמרה, למנצח בנגינות, יז' שבט, תשס''ז .                                                                      
164-קרבנות ופסוקי דזמרה, ברוך שאמר, כד' שבט, תשס''ז 
165-קרבנות ופסוקי דזמרה, ברוך שאמר-המשך, א' אדר, תשס''ז .                                                                      
166-קרבנות ופסוקי דזמרה, שירת הים, כח' ניסן, תשס''ז 
167-הלכות קריאת שמע, יוצר המאורות-א, ה' אייר, תשס''ז . 
168-הלכות קריאת שמע, יוצר המאורות-ב, יב' אייר, תשס''ז .                                                                        
169-הלכות קריאת שמע, יוצר המאורות-ג, יט' אייר, תשס''ז .                                                                        
170-הלכות קריאת שמע, יוצר המאורת-ד, כו' אייר, תשס''ז . 
171-הלכות קריאת שמע, אהבת עולם, יא' סיון, תשס''ז .     
172-הלכות קריאת שמע, קריאת שמע-מצוות, יח' סיון, תשס''ז .                                                                       
173-הלכות קריאת שמע, קריאת שמע-ב-מצוות, כה' סיון, תשס''ז .                                                                     
174-הלכות קריאת שמע, קריאת שמע-ג-מצוות, ב' תמוז, תשס''ז .                                                                      
175-הלכות קריאת שמע, קריאת שמע-ד-מצוות, ט' תמוז, תשס''ז .                                                                      
176-הלכות קריאת שמע, אמת ויציב, כג' תמוז, תשס''ז .     
177-עמידה - שמונה עשרה, השם שפתי תפתח, י' חשון, תשס''ח .                                                                       
178-עמידה - שמונה עשרה, ברכת מגן אברהם, יז' חשון, תשס''ח .                                                                     
179-עמידה - שמונה עשרה, ברכת מחיה המתים, כד' חשון, תשס''ח .                                                                    
180-עמידה - שמונה עשרה, ברכת השיבנו-יראת שמים-תשובה, ב' כסלו, תשס''ח .                                                         
181-עמידה - שמונה עשרה, סלח לנו-תשובה, ט' כסלו, תשס''ח .                                                                       
182-עמידה - שמונה עשרה, ברכת רפאנו-תשובה, טז' כסלו, תשס''ח .                                                                   
183-עמידה - שמונה עשרה, ברכת רפאנו-מחלה, כג' כסלו, תשס''ח .                                                                    
184-עמידה - שמונה עשרה, ברכת רפאנו-כוונה, א' טבת, תשס''ח .                                                                     
185-עמידה - שמונה עשרה, ברכת ברך עלינו-פרנסה, ח' טבת, תשס''ח .                                                                 
186-עמידה - שמונה עשרה, ברכת השיבה שופטנו, טו' טבת, תשס''ח .                                                                   
187-עמידה - שמונה עשרה, ברכת המינים, כב' טבת, תשס''ח . 
188-עמידה - שמונה עשרה, ברכת על הצדיקים, כט' טבת, תשס''ח .                                                                     

הלכות תפילה ועוד כללי על תפילה חלק ז הרב בן ציון מוצפי

189-עמידה - שמונה עשרה, ברכת בונה ירושלים, ז' שבט, תשס''ח .                                                                    
190-עמידה - שמונה עשרה, ברכת צמח דוד עבדך, כא' שבט, תשס''ח .                                                                   
191-עמידה - שמונה עשרה, ברכת שומע תפילה-פרנסה, כח' שבט, תשס''ח .                                                               
192-עמידה - שמונה עשרה, ברכת רצה, ה' אדר א, תשס''ח .   
193-עמידה - שמונה עשרה, ברכת מודים, יב' אדר א, תשס''ח .                                                                        
194-עמידה - שמונה עשרה, ברכת מודים-הכריעה בתפילה, כו' אדר א, תשס''ח .                                                          
195-פסח, ביעור חמץ, כז' אדר, תשס''ו .                  
196-פסח, חמץ, ה' ניסן, תשס''ו .                        
197-פסח, ליל הסדר, יב' ניסן, תשס''ו .                  
198-פסח, ספירת העומר, יט' ניסן, תשס''ו .               
199-פסח, חודש ניסן, כב' אדר, תשס''ז .                  
200-פסח, בדיקת חמץ, כט' אדר, תשס''ז .                  
201-פסח, תענית בכורות-ערב פסח, ז' ניסן, תשס''ז .       
202-שבועות, הלכות היום, ב' סיון, תשס''ו .              
203-שבועות,  ד' סיון, תשס''ז .                         
204-תשעה באב, שבוע שחל בו ותשע באב, ו' אב, תשס''ו .    
205-ימי בין המצרים,  כח' תמוז, תשס''ו .                
206-ימי בין המצרים, יז בתמוז-תענית, טז' תמוז, תשס''ז . 
207-אלול, סליחות, ד' אלול, תשס''ו .                    
208-ראש השנה, סליחות-ערב ראש השנה, יא' אלול, תשס''ו 
209-ראש השנה, ליל ראש השנה, יח' אלול, תשס''ו .         
210-ראש השנה, הלכות היום, כה' אלול, תשס''ו .           
211-ראש השנה, תקיעת שופר, יג' אלול, תשס''ז .           
212-ראש השנה, ערב ראש השנה, כ' אלול, תשס''ז .          
213-ראש השנה, מנהגי  ליל ראש השנה, כז' אלול, תשס''ז 
214-יום כיפור, ערב יום כיפור, ה' תשרי, תשס''ח .        
215-סוכות, הלכות החג, יב' תשרי, תשס''ח .               
216-ט''ו בשבט,  יד' שבט, תשס''ח .                      
217-פורים, הלכות היום, יג' אדר, תשס''ו .               
218-פורים, מצוות היום, ח' אדר, תשס''ז .                
219-פורים,  טו' אדר, תשס''ז .                            
 

 

שאלות ותשובות במגוון נושאים חלק א הרב בן ציון מוצפי

שאלות ותשובות במגוון נושאים חלק ב הרב בן ציון מוצפי

שאלות ותשובות במגוון נושאים חלק ג הרב בן ציון מוצפי

שאלות ותשובות במגוון נושאים חלק ד הרב בן ציון מוצפי
 

 

שיעורים מספר הזוהר זוהר חדש חלק א הרב בן ציון מוצפי

 שיעורים מספר הזוהר זוהר חדש חלק ב הרב בן ציון מוצפי

שיעורים מספר הזוהר זוהר חדש חלק ג הרב בן ציון מוצפי

שיעורים מספר הזוהר זוהר חדש חלק ד הרב בן ציון מוצפי

   

שיעורים על פרקי אבות חלק א הרב בן ציון מוצפי

שיעורים על פרקי אבות חלק ב הרב בן ציון מוצפי

שיעורים על פרקי אבות חלק ג הרב בן ציון מוצפי
שיעורים בהלכה מהספר משנה ברורה רוב              
השיעורים הם על הלכות שבת הרב בן ציון מוצפי          

 שיעורים בהלכה מהספר משנה ברורה חלק א הרב בן ציון מוצפי

 שיעורים בהלכה מהספר משנה ברורה חלק א הרב בן ציון מוצפי

 שיעורים בהלכה מהספר משנה ברורה חלק א הרב בן ציון מוצפי

 

 

הרצאות על פסח ולג בעומר
הלכה ואגדה  חלק א הרב בן ציון מוצפי


הרצאות על פסח ולג בעומר
הלכה ואגדה  חלק ב הרב בן ציון מוצפי


הרצאות על כל שיר השירים הרב בן ציון מוצפי

    פורים הלכה ואגדה הרב בן ציון מוצפי

 

הרצאות של הרב מוצפי על חמשת החומשים
שחולקו כל חומש לארבע קבצים עקב כך שהיו בעיות בחילוץ קבצים בעבר
ולמי שבעבר הוריד את החומשים שהעלתי
אז בקבצים אלו נוספו גם הרצאות מהשנים תשסט תשע 


בראשית

בראשית חלק א הרב מוצפי

בראשית חלק ב הרב מוצפי

בראשית חלק ג הרב מוצפי

בראשית חלק ד הרב מוצפי

שמות

שמות חלק א הרב מוצפי

שמות חלק ב הרב מוצפי

שמות  חלק ג הרב מוצפי

שמות חלק ד הרב מוצפי

ויקרא

ויקרא חלק א הרב מוצפי

ויקרא חלק ב הרב מוצפי

ויקרא חלק ג הרב מוצפי

ויקרא חלק ד הרב מוצפי

במדבר

במדבר חלק א הרב מוצפי

במדבר חלק ב הרב מוצפי

במדבר חלק ג הרב מוצפי

במדבר חלק ד הרב מוצפי

דברים

דברים חלק א הרב מוצפי

דברים חלק ב הרב מוצפי

דברים חלק ג הרב מוצפי

דברים חלק ד הרב מוצפי
 שיעורי מוסר 1 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 2 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 3 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 4 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 5 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 6 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 7 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 8 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 9 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 10 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 11 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 12 הרב מוצפי

שיעורי מוסר 13 הרב מוצפי
 

  


 
שיעורים בהלכה חלק א הרב מוצפי
שמות הקבצים

דיני הונאה, ג' חשון, תשע''א.mp3
דיני קדושה הגבהת רגליו בקדושה וענייני ברכת הלבנה, כ' סיון, תשס''ח.mp3
הלכות גזל ומשא ונמתן, כו' תשרי, תשע''א.mp3
הלכות תפילה הבאת ילדים לבית הכנסת תספורת בגיל שלוש, יג' סיון, תשס''ח.mp3
הסרת הסכין מהשולחן בברכת המזון, כב' אב, תש''ע.mp3
חומר דיבור שיחה בטלה בבית הכנסת, ז' אייר, תשס''ח.mp3
חזרת שץ במעריב מאה ברכות לא שמע ברכו, ל' ניסן, תשס''ח.mp3
חשיבות עניית אמן יותר מהמברך ופירושיה, כא' אייר, תשס''ח.mp3
טעמים ל-ג פסיעות שבסוף העמידה ויהי רצון, כד' אדר ב, תשס''ח.mp3
לימוד בחזרת השץ עניית ברוך הוא וברוך שמו, יד' אייר, תשס''ח.mp3
מודים דרבנן ושים שלום אסטרולוגיה ומזלות, ג' אדר ב, תשס''ח.mp3 שינוי הכוונה בעניית אמן לפי הברכה, כח' אייר, תשס''ח.mp3

שיעורים בהלכה חלק ב הרב מוצפי
שמות הקבצים

שיעורים מהתקופה האחרונה, טו באב, טו' אב, תש''ע .mp3
ברכת כהנים ומעלתה ביאור בפסוקי ברכת כהנים על פי הקבלה, יא' תמוז, תשס''ח.mp3
דיני ברכת כהנים כוונה בשבע ברכות ישתוק בעת ברכת כהנים, ג' אב, תשס''ח.mp3
דיני ברכת כהנים שמירת היחוס בכהונה גדול הנהנה מיגיעו, יח' תמוז, תשס''ח.mp3
דיני ראש השנה ביאור הפיוט אחות קטנה וזכרנו לחיים, טו' אלול, תשס''ח.mp3
הלכות חזרת השץ היכן מסתיימת הקדושה שינוי בתפילה ובמנהג, כז' סיון, תשס''ח.mp3
חזרת השץ ברכת מודים שיעור הכריעה במודים דרבנן וברכת כהנים, ד' תמוז, תשס''ח.mp3
נשיאת כפים עם מום תחת הטלית וכפפות, כד' אב, תשס''ח.mp3
עד היכן יגביה ידיו שתיית תה בבית הכנסת , יז' אב, תשס''ח.mp3
עוד בדיני ברכת כהנים כהנים בקברי צדיקים קברו של דוד המלך, כה' תמוז, תשס''ח.mp3
עמידה אל מול הכהן בברכה והטבת חלום, י' אב, תשס''ח.mp3
תפילה בקברי הצדיקים וברכת בית הקברות, א' אלול, תשס''ח.mp3


שיעורים בהלכה חלק ג הרב מוצפי
שמות הקבצים

שיעורים מהתקופה האחרונה, כ' אלול, תש''ע .mp3
אל מלך יושב על , יג' אלול, תש''ע.mp3
ביאור הברכות בברכת שים שלום, כח' תשרי, תשס''ט.mp3
ביאור יג מידות וכיצד אומרם יחיד, יט' חשון, תשס''ט.mp3
דיני קריאת התורה כריעת העולה בברכו ברכת הגומל מעיר לעיר, ב' טבת, תשס''ט.mp3
הוצאת ספר תורה סופר סתם איטר יד חטיפת המצווה מרעהו, כה' כסלו, תשס''ט.mp3
לא יפסיק בין החזרה לתחנון ודיני הוידוי, ה' חשון, תשס''ט.mp3
נפילת אפים מנהג הספרדים שלא ליפול על פניהם בתחנון, כו' חשון, תשס''ט.mp3
פתיחת ההיכל בריך שמיה בארמית הגבהה אחר הקריאה, יח' כסלו, תשס''ט.mp3
קריאת התורה אמירת והוא רחום מעומד סדר הוצאת ספר תורה, יא' כסלו, תשס''ט.mp3
תחנון שני וחמישי ריבוי תחינות בשני וחמישי מקור והוא רחום, ד' כסלו, תשס''ט.mp3
תיקון חטאי גילגול הקודם מה ענין יג מידות, יב' חשון, תשס''ט.mp3

 שיעורים בהלכה חלק ד הרב מוצפי
 שמות הקבצים
 
 שיעורים מהתקופה האחרונה, א' אב, תש''ע .mp3
 החזרת ספר התורה מנהגים שונים מתי להחזיר את הספר תורה, ח' שבט, תשס''ט.mp3
 המשך קדושא דסדרא תיאור מעלת ארבע קדושות על פי ספר היכלות, ו' אדר, תשס''ט.mp3
 משא ומתן באמונה, יז' חשון, תשע''א.mp3
 משא ומתן באמונה-רחל אימנו, י' חשון, תשע''א.mp3 פרק איזהו מקומן ייחודו של פרק איזהו מקומן בזבחים וביאורו, טז' טבת, תשס''ט.mp3
 קדושא דסידרא יושב בסתר במוצש ומים אחרונים על פי הסוד, כב' שבט, תשס''ט.mp3
 קדושה דסידרא טעם תקנת הפסוקים קודם קדושא דסידרא, טו' שבט, תשס''ט.mp3
 קדיש יתום בשבת ותפילה על הבנים, כט' שבט, תשס''ט.mp3
 קריאת התורה הזהירות בכבוד הספר תורה ומניעת ביזויו, א' שבט, תשס''ט.mp3
 קריאת התורה קדימה בעליה לתורה בין חתן סנדק ואבי הבן, ט' טבת, תשס''ט.mp3
 תפילת לחש ואמירת תחנון, יב' אייר, תש''ע.mp3
 
 שיעורים בהלכה חלק ה הרב מוצפי
 שמות הקבצים
 
 אם יאמר קדיש על אביו ואמו בימי שבת, כד' אייר, תשס''ט.mp3
 אמירת המילה שלום שבע פעמים בסוף התפילה, י' אייר, תשס''ט.mp3
 בענין קדיש אמירת קדיש על הסבא וסבתא בחיי ההורים, ג' אייר, תשס''ט.mp3
 החובה בהבנת התורה מול קריאה ללא הבנה, כג' סיון, תשס''ט.mp3
 ממלא מקום - ענייני תפילה וחזרת השץ מעלת הענווה, ז' תמוז, תשס''ט.mp3
 עלינו ועל כן נקוה מתי נתקנו סגולות שונת, ט' סיון, תשס''ט.mp3
 ענייני קריאת התורה, יא' סיון, תש''ע.mp3
 קבורת צדיק אצל רשע לימוד יומי בחק לישראל, טז' סיון, תשס''ט.mp3
 קביעת מקום לימוד הושטת יד בין אבני הכותל, ל' סיון, תשס''ט.mp3
 קביעת מקום לתפילתו, ה' אייר, תש''ע.mp3
 קריאת התורה-מתי יש להחזיר את הבעל קורא, כו' אייר, תש''ע.mp3
 שיר של יום הזכרת כל יום בשבת אמירת יום אחד ולא ראשון וכן יום השישי, כו' ניסן, תשס''ט.mp3
 
 
 שיעורים בהלכה חלק ו הרב מוצפי
 שמות הקבצים
 
 המקומות שיש לכרוע בהם, יט' אייר, תש''ע.mp3
 הנהגה באכילה ובשולחן על פי הגמרא והזהר, כא' תמוז, תשס''ט.mp3
 זמן מנחה גדולה מהו פלג המנחה מנחה של יום שישי ושבת, יא' אלול, תשס''ט.mp3
 חומר עוון חילול ה ועד איזה גיל נקרא יתום, כח' תמוז, תשס''ט.mp3
 מנחה מכפרת על העגל כובש ועושק שכר שכיר, כז' אב, תשס''ט.mp3 מעשר כספים וצדקה זיופי כשרות במסעדות, יג' אב, תשס''ט.mp3
 משא ומתן באמונה, כד' חשון, תשע''א.mp3
 סעודות מצוה, טז' תמוז, תש''ע.mp3
 עבודת פרך הונאת דברים הלוואה ושותפות, ד' אלול, תשס''ט.mp3
 תפילה במקום שלומד פת שחרית ומעלותיה, יד' תמוז, תשס''ט.mp3
 תפילת מנחה המקור לשם מנחה תפילה בחצות היום, כ' אב, תשס''ט.mp3
 תפילת מנחה ותפילה בלי כוונה -עם אמירת פרשת הקטרת, יח' אלול, תשס''ט.mp3
 
 שיעורים בהלכה חלק ז הרב מוצפי
 שמות הקבצים
 
 אמירת פסוקים לפני ערבית, טו' חשון, תש''ע.mp3
 אמירת תחנון בלילה, א' חשון, תש''ע.mp3
 אשר בדברו מעריב ערבים, כט' חשון, תש''ע.mp3
 בדיני קנינים ומתנה, ח' כסלו, תשע''א.mp3
 ברכת השכיבנו, יג' כסלו, תש''ע.mp3
 זמן מנחה קטנה, כד' תשרי, תש''ע.mp3 זמן תפילת ערבית ומעלתה, ח' חשון, תש''ע.mp3
 לימוד התורה בלילה, ד' טבת, תש''ע.mp3
 קביעת עיתים לתורה, יא' טבת, תש''ע.mp3
 קדיש לפני תפילת העמידה, כ' כסלו, תש''ע.mp3
 תפילת ערבית, ו' כסלו, תש''ע.mp3
 תפילת ערבית, כב' חשון, תש''ע.mp3
 
 
 שיעורים בהלכה חלק ח הרב מוצפי
 שמות הקבצים
 
 שיעורים מהתקופה האחרונה, ג' שבט, תש''ע .mp3
 שיעורים מהתקופה האחרונה, ב' תמוז, תש''ע .mp3
 אוכל ומשקה שתחת המטה, א' אדר, תש''ע.mp3
 בענין לימוד התורה בלילה, יז' שבט, תש''ע.mp3
 בענין לימוד התורה, יח' טבת, תש''ע.mp3
 דברים שתחת המיטה, ט' תמוז, תש''ע.mp3
 דיני מקח וממכר בקרקעות, א' כסלו, תשע''א.mp3
 דיני נטילת ידים, יח' סיון, תש''ע.mp3
 דיני סעודה, כה' סיון, תש''ע.mp3
 הלכות סעודה, כג' תמוז, תש''ע.mp3
 מעלת פת שחרית, י' שבט, תש''ע.mp3
 פת שחרית, כה' טבת, תש''ע.mp3
 
 

 
 
שיעורים בהלכה חלק ט הרב מוצפי
 שמות הקבצים
 
 דיני ט באב חובת קריאת איכה איסור לומר חק לישראל, ו' אב, תשס''ט.mp3
 דיני סוכה, יב' תשרי, תשע''א.mp3
 החודש הזה לכם ראש חודשים, כט' אדר, תש''ע.mp3
 הלכות ועניני ראש השנה, כז' אלול, תש''ע.mp3
 הלכות יום כיפור, ה' תשרי, תשע''א.mp3
 הלכות ערב יום כיפור מצוות אכילה ולחם משנה בסעודה מפסקת, ג' תשרי, תש''ע.mp3
 חודש ניסן, כב' אדר, תש''ע.mp3
 חודש ניסן, כח' ניסן, תש''ע.mp3
 מכירת חמץ, ז' ניסן, תש''ע.mp3
 מנהגי ראש השנה טבילה והנהגת בית הקברות אכילת ענבים, כה' אלול, תשס''ט.mp3
 ענייני שבועות, ד' סיון, תש''ע.mp3
 עניני ליל הסדר סדר הקערה לפי האריזל עדיפות ליין אדום, יב' ניסן, תשס''ט.mp3
 עניני סליחות, ו' אלול, תש''ע.mp
 
 
 
שיעורים בהלכה חלק י הרב מוצפי
 שמות הקבצים
 
 דיני ערב פסח מנהג ירושלים במלאכה אחר חצות ירק למרור, כז' אדר, תשס''ט.mp3
 הלכות ומנהגי חנוכה, כז' כסלו, תש''ע.mp3
 הלכות פורים מגילה שתהא תפורה על עץ בן כרך בעיר, יג' אדר, תשס''ט.mp3
 הלכות פורים, ח' אדר, תש''ע.mp3
 הלכות פסח תפילות חודש ניסן ברכת האילנות בשבת, כ' אדר, תשס''ט.mp3
 הלכות תענית בכורים, א' ניסן, תשס''ח.mp3
 זכרון יציאת מצרים ליל הסדר ביאורים בהגדה, ב' ניסן, תשס''ח.mp3
 חל ערב פסח בשבת אכילת קיטניות חולי סוכרת, ט' ניסן, תשס''ח.mp3
 מעלת יום לג בעומר על פי סוד וימי העומר, יז' אייר, תשס''ט.mp3
 סדר כל נדרי והתפילות ומעלת יום הכיפורים, ז' תשרי, תשס''ט.mp3
 פדיון נפש בערב ראש השנה, ח' אלול, תשס''ח.mp3
 ראש השנה כוונות בתקיעות וביאורים בסדר התפילה, כב' אלול, תשס''ח.mp3
 תפילת חג הפסח שץ במועד אבל בתוך שנתו תפילין בחול המועד, ה' ניסן, תשס''ט.mp3
 

הרב מוצפי דיסקים תורה 1 עד תורה 4 - מוסר אגדה והלכות
  הרב מוצפי תורה 5 עד תורה 7 - ביאורי תפילה שחרית מומלץתורה 1 הרב מוצפי

01הרב מוצפי - כך היא דרכה של תורה.mp3                                                                                            
02הרב מוצפי- קדושה וצניעות.mp3                                                                                                   
03הרב מוצפי-סגולת מזמור יושב בסתר.mp3                                                                                            
04הרב מוצפי-סגולת המנורה למנצח בנגינות.mp3                                                                                       
05הרהג בן ציון מוצפי-מעלת וחשיבות כיבוד הורים.mp3                                                                                
06הרב מוצפי -חשיבות ביטוי האותיות בתפילה וברכות.mp3                                                                              
07הרב מוצפי-שאלה דיקדוק והגית מילים.mp3                                                                                          
08הרב מוצפי - שאלה ספרדי שמתפלל בהיגוי אשכנזי.mp3                                                                                
09הרב מוצפי -שאלה שמיעת מקרא המגילה בהיגוי שונה.mp3                                                                              
10הרהג בן ציון מוצפי-מעלת התפילה.mp3                                                                                             
11הרב מוצפי- שאלה הוספות ושינוים בתפילה.mp3                                                                                      
12הרהג בן ציון מוצפי-כיצד נזכה לחכמה.mp3                                                                                         
13הרב מוצפי -שאלה מה עדיף צניעות או שמירת הלשון.mp3                                                                              
14הרהג בן ציון מוצפי-ברכת אשר יצר ונפלאות הבורא.mp3                                                                              
15הרב מוצפי- שאלה ברכת המפיל.mp3                                                                                                 
16הרהג בן ציון מוצפי- שאלה מהי אומנות שילמד.mp3                                                                                  
17הרב מוצפי - שכרה של אשה.mp3                                                                                                    
18הרב מוצפי- שאלה לשים פאה להתקבל למורה.mp3                                                                                      
19הרהג בן ציון מוצפי-חובת ומעלת הצניעות.mp3                                                                                      
20הרהג בן ציון מוצפי-כוחה של תפילה בדמעות.mp3                                                                                    
21הרהג בן ציון מוצפי-מעלת וסדר ההכנות לשבת1.mp3                                                                                  
22הרהג בן ציון מוצפי-איסור יחוד.mp3                                                                                              
23הרהג בן ציון מוצפי-שמירת הנפש והגוף.mp3                                                                                        
24הרהג בן ציון מוצפי-מעלת אור החיים הקדוש ולימוד תורה.mp3                                                                        
25הרהג בן ציון מוצפי-מעלת וחשיבות מידת הרחמנות.mp3                                                                               
26הרהג בן ציון מוצפי-חובת הזהירות מגזל.mp3                                                                                       
27הרהג בן ציון מוצפי-חובת כיסוי ראש לאיש.mp3                                                                                     
28הרב מוצפי-שאלה ברכת המפיל.mp3                                                                                                  
29הרב מוצפי- שאלה דיבור בבית הכנסת.mp3                                                                                           
30הרהג בן ציון מוצפי-שות א.mp3                                                                                                   
31הרהג בן ציון מוצפי-שות ב.mp3                                                                                                   
32הרהג בן ציון מוצפי-שות ג.mp3                                                                                                   
33הרהג בן ציון מוצפי-שות ד.mp3                                                                                                   
34הרהג בן ציון מוצפי-שות ה.mp3                                                                                                   

תורה 2 הרב מוצפי

01הרהג בן ציון מוצפי-אבות-יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ פרק ב מש.mp3                                                                 
02הרהג בן ציון מוצפי-אבות-קפדנות טובה קפדנות רעה פרק ב-ה.mp3                                                                     
03הרהג בן ציון מוצפי-אבות-הנעור בלילה ג-ח.mp3                                                                                    
04הרהג בן ציון מוצפי-אבות-חומרת הפסקת הלימוד ג-ט.mp3                                                                             
05הרהג בן ציון מוצפי- אבות -עשרה ניסים ה-ד חלק א .mp3                                                                            
06הרהג בן ציון מוצפי-אבות - עשרה ניסים חלק ב.mp3                                                                                 
07הרהג בן ציון מוצפי- אבות- דרכי הלימוד פרק ו.mp3                                                                                
08הרהג בן ציון מוצפי-אבות -מעלת התורה וקדושתה-ו .mp3                                                                             
09הרהג בן ציון מוצפי-חשיבות הכנות לשבת 2.mp3                                                                                     
10הרב מוצפי - הזהירות בכבוד השבת.mp3                                                                                             
11הרב מוצפי-שאלה סעודת מלוה מלכה.mp3                                                                                             
12הרהג בן ציון מוצפי-סגולות לפרנסה טובה.mp3                                                                                      
13הרהג בן ציון מוצפי- קדושת בית הכנסת.mp3                                                                                        
14הרב מוצפי-שאלה דיבור בבית הכנסת.mp3                                                                                            
15הרב מוצפי -שאלה כיצד מוכיחים.mp3                                                                                               
16הרהג בן ציון מוצפי-זהירות בכבוד חכמים- וגדולתו של מרן הרב .mp3                                                                 
17הרב מוצפי- חינוך הילדים לתורה.mp3                                                                                              
18הרב מוצפי - השולחן מזבח כפרה.mp3                                                                                               
19הרהג בן ציון מוצפי-זהירות וחשיבות הסעודה.mp3                                                                                   
20הרב מוצפי-שאלה המלצות ואזהרות לעורכי שמחות באולמות.mp3                                                                         
21הרב מוצפי-שאלה האם יש עוף חלק.mp3                                                                                              
22הרב מוצפי- שאלה מה זה בחזקת חלבי.mp3                                                                                           
23הרב מוצפי-שאלה זיופים בירקות גוש קטיף.mp3                                                                                      
24הרב מוצפי- שאלה בדיקת תולעים בשומשום.mp3                                                                                       
25הרב מוצפי-שאלה חתן חילוני שגורם ליין  נסך.mp3                                                                                  
26הרב מוצפי -שאלה שטיפת כלי בשרי עם ספוג חלבי.mp3                                                                                
27הרהג בן ציון מוצפי-חובת הבטחון בשם.mp3                                                                                         
28הרב מוצפי- סדר תפילת שחרית-ומעלת אנא בכח.mp3                                                                                   
29הרב מוצפי - מצות שנים מקרא ואחד תרגום.mp3                                                                                      
30הרב מוצפי- צניעות הבנות.mp3                                                                                                    
31הרב מוצפי-סגולת מזמור ה רועי לא אחסר.mp3                                                                                       
32הרב בן ציון מוצפי-הפטרת והמלך דוד.mp3                                                                                          
33הרב מוצפי-כל המקימה  מעוני.mp3                                                                                                 
34הרב בן ציון מוצפי-שות ו.mp3                                                                                                    
35הרהג בן ציון מוצפי-שות ז.mp3                                                                                                   
36הרהג בן ציון מוצפי-שות ח.mp3                                                                                                   
37הרהג בן ציון מוצפי-שות ט.mp3                                                                                                   
38טעמי התורה נביאים וכתובים.mp3                                                                                                  
39שיר לכבוד הרב מוצפי.mp3                                                                                                        
40סגולות.mp3                                                                                                                     

תורה 3 הרב מוצפי

01הרהג בן ציון מוצפי-מידה כנגד מידה לא בטלה.mp3                                                                                  
02הרהג בן ציון מוצפי-מעלת לימוד תורה ברצף.mp3                                                                                    
03הרהג בן ציון מוצפי-חשיבות מעלת הענוה.mp3                                                                                       
04הרהג בן ציון מוצפי-חומרת הירהור עבירה וכוונת התפילה.mp3                                                                        
05הרהג בן ציון מוצפי-עצות להנצל מן היאוש.mp3                                                                                     
06הרהג בן ציון מוצפי-התורה היא טעם החיים.mp3                                                                                     
07הרהג בן ציון מוצפי-עצות לעושר.mp3                                                                                              
08הרב מוצפי -דירתו של האדם - וסוד הבית.mp3                                                                                       
09הרהג בן ציון מוצפי-מהלך פטירת האדם.mp3                                                                                         
10הרהג בן ציון מוצפי-צניעות ושמירת העינים.mp3                                                                                    
11הרב  מוצפי-הלכות קבלת שבת ומעלת השירה בשבת.mp3                                                                                 
12הרב מוצפי - הדלקת נרות שבת.mp3                                                                                                 
13הרב מוצפי - מעלות השבת קדושתה וזמירותיה.mp3                                                                                    
14הרב מוצפי-מעלת הקדיש.mp3                                                                                                       
15הרהג בן ציון מוצפי-חכמים הזהרו בנדריכם.mp3                                                                                     
16הרהג בן ציון מוצפי- חשיבות נטילת ידים של בוקר.mp3                                                                              
17הרב מוצפי - מצוות חינוך בנים.mp3                                                                                               
18הרהג בן ציון מוצפי-הקשר בן הקבה לעם ישראל.mp3                                                                                  
19הרהג בן ציון מוצפי-מעלת הזריזות בעבודת השם.mp3                                                                                 
20הרב מוצפי-אמונת חכמים.mp3                                                                                                      
21הרב מוצפי - מעלת הנדיבות - לב טוב.mp3                                                                                          
22הרב מוצפי-גדולה תפילה.mp3                                                                                                      


תורה 4 הרב מוצפי

01שיר לכבוד הרב מוצפי.mp3                                                                                                        
02מיקס קריינות פתיחה לר' מוצפי.mp3                                                                                               
03הרהג בן ציון מוצפי-מעלת מסכת אבות וחשיבותה.mp3                                                                                 
04הרב מוצפי - התבטלות לחכמים-מסכת אבות פרק א, ד.mp3                                                                              
05הרב מוצפי -דע מה למעלה-אבות פרק ב, א.mp3                                                                                       
06הרב מוצפי מצוה קלה כחמורה-אבות פרק ב, א.mp3                                                                                    
07הרהג בן ציון מוצפי-מדת עין טובה- אבות ב, ט.mp3                                                                                 
08הרב במוצפי -יראה וחכמה אבות פרק ג, יא.mp3                                                                                      
09הרב מוצפי- אם אין יראה אין חכמה-אבות ג כא.mp3                                                                                  
10הרב מוצפי -דרגות במטרת הלימוד אבות פרק ד, ו.mp3                                                                                
11הרהג בו ציון מוצפי-מעלת חשיבות השבת.mp3                                                                                        
12הרב מוצפי- הלכות הכנות לשבת חלק א.mp3                                                                                          
13הרב מוצפי- הלכות הכנות לשבת חלק ב.mp3                                                                                          
14הרהג בן ציון מוצפי-מעלת קבלת שבת.mp3                                                                                           
15הרב מוצפי -הכנה ובקשות קודם התפלה.mp3                                                                                          
16הרב מוצפי - שחרית של שבת.mp3                                                                                                   
17הרב מוצפי - מזמורים שמוסיפים בשבת.mp3                                                                                          
18הרב מוצפי - נפילת אפיים לדוד אליך.mp3                                                                                          
19הרב מוצפי- מצות התפלה ועצות לקבלתה חלק א.mp3                                                                                   
20הרב מוצפי- מצות התפלה ועצות לקבלתה חלק ב.mp3                                                                                   
21קדושת בית הכנסת2 א.mp3                                                                                                         
22קדושת בית הכנסת2 ב.mp3                                                                                                         
23קדושת בית הכנסת2 ג.mp3                                                                                                         
24קדושת בית הכנסת2 ד.mp3                                                                                                         
25הרב מוצפי- כנס לקרוב לבבות בבני- ברק- פר' בלק.mp3                                                                              
26מעלת התפילה ומעלת סעודה רביעית.mp3                                                                                             
27הרב מוצפי- הלכות עבודה זרה.mp3                                                                                                 
28הרב מוצפי - דרכי האמורי.mp3                                                                                                    
29מעלת התפילה בציבור בבית הכנסת.mp3                                                                                              
30הרהג בן ציון מוצפי-מעלת משא ומתן באמונה-שס.mp3                                                                                 
31הרב מוצפי -  משה רבנו.mp3                                                                                                      
32הרב מוצפי - מעלת הענווה וגנות הגאווה.mp3                                                                                       
33חבר לעבודת ה.mp3                                                                                                               
34מעלת הסנגוריא.mp3                                                                                                              
35הרב מוצפי -רבנו הארי.mp3                                                                                                       
36קריאת קודש לארגון תהלים לילדים.mp3                                                                                             
37תפילה על עם ישראל.mp3                                                                                                          

תורה 5 הרב מוצפי

01בקשות והכנה קודם התפלה.mp3                                                                                                     
02פרשת העקדה.mp3                                                                                                                 
03יה'ר שאחר העקידה, ותפלת 'רש''ע כמו שכבש' א.mp3                                                                                 
04תפלת כמו שכבש  ב, ומשנת אלו דברים.mp3                                                                                          
05לעולם יהא אדם עד הקרבנות.mp3                                                                                                   
06יה'ר ופרשת התמיד.mp3                                                                                                           
07פרשת הקטרת וברייתא דתנו רבנן.mp3                                                                                               
08סוד אמירת פטום הקטרת ומעלתה.mp3                                                                                                
09סדר המערכה.mp3                                                                                                                 
10סוד תפלת 'אנא בכח' ומעלתה.mp3                                                                                                  
11רבון העולמים', ופרק 'איזהו מקומן.mp3                                                                                           
12ברייתא דרבי ישמעאל.mp3                                                                                                         
13יהודה בן תימא, והקדיש.mp3                                                                                                      
14פסוקי הודו.mp3                                                                                                                 
15אל נקמות' ומזמור 'ארוממך.mp3                                                                                                   
16למנצח בנגינות בסדר תפלה.mp3                                                                                                    
17ברכת ברוך שאמר.mp3                                                                                                             
18מזמור לתודה.mp3                                                                                                                
19פסוקי 'יהי כבוד.mp3                                                                                                            
20פסוקי 'אשרי יושבי' א.mp3                                                                                                       
21המשך  'אשרי' ב להודיע לבני אדם.mp3                                                                                             
22אשרי' ג, ו'הללויה הללי נפשי.mp3                                                                                                
23הללויה כי טוב זמרה' א.mp3                                                                                                      
24הללויה כי טוב' ב', ו'הללו מן השמים.mp3                                                                                         
25הל' שירו לה' שיר חדש.mp3                                                                                                       
26הללו אל בקודשו וויברך דוד א.mp3                                                                                                
27ויברך דוד ב.mp3                                                                                                                
36קריאת קודש לארגון תהלים לילדים- חדש.mp3                                                                                        
תפלה בעקבות המלחמה.mp3                                                                                                           

תורה 6 הרב מוצפי

28שירת הים א.mp3                                                                                                                 
29סוף השירה, ישתבח קדיש ויוצר אור א.mp3                                                                                          
30יוצר אור ב והקדושה שביוצר.mp3                                                                                                  
31יוצר אור ג - לאל ברוך ואהבת עולם א.mp3                                                                                         
32ברכת 'אהבת עולם' ב.mp3                                                                                                         
33מעלת ק''ש וכוונתה.mp3                                                                                                          
34פרשת 'ואהבת' א.mp3                                                                                                             
35פרשת 'ואהבת' ב.mp3                                                                                                             
36פרשת 'והיה אם שמוע.mp3                                                                                                         
37פרשת ציצית.mp3                                                                                                                 
38ברכת אמת ויציב.mp3                                                                                                             
39עזרת אבותינו א.mp3                                                                                                             
40עזרת אבותינו ב.mp3                                                                                                             
41פתיחה לתפלת העמידה וברכת אבות.mp3                                                                                              
42ברכת מחיה המתים.mp3                                                                                                            
43הקדושה ומעלתה א.mp3                                                                                                            
44הקדושה ומעלתה ב.mp3                                                                                                            
45אתה חונן.mp3                                                                                                                   
46ברכת התשובה וסלח לנו.mp3                                                                                                       
47ברכת גואל ישראל.mp3                                                                                                            
48ברכת מברך השנים.mp3                                                                                                            
49תקע בשופר.mp3                                                                                                                  
50השיבה שופטינו.mp3                                                                                                              
51ברכת המינים.mp3                                                                                                                
52על הצדיקים.mp3                                                                                                                 
53ברכת בונה ירושלים.mp3                                                                                                          
54ברכת מצמיח ישועה.mp3                                                                                                           
55שמע קולינו.mp3                                                                                                                 
56ברכת רצה.mp3                                                                                                                   
‏‏עותק של 36קריאת קודש לארגון תהלים לילדים- חדש.mp3                                                                              
‏‏עותק של 37תפילה על עם ישראל.mp3                                                                                                

תורה 7 הרב מוצפי

57יעלה ויבוא.mp3                                                                                                                 
58מודים אנחנו לך.mp3                                                                                                             
59ועל כולם.mp3                                                                                                                   
60על הניסים בימי מתיתיהו כהן.mp3                                                                                                 
61ברכת שים שלום.mp3                                                                                                              
62יהיו לרצון ואלקי נצור.mp3                                                                                                      
63עושה שלום והכריעות.mp3                                                                                                         
64הקדושה שבחזרת הש''ץ.mp3                                                                                                        
65הוידוי עד גזלנו.mp3                                                                                                            
66דברנו דופי עד ותעתענו.mp3                                                                                                      
67וסרנו ממצוותיך ו-13 מדות.mp3                                                                                                   
68נפילת אפיים 'לדוד אליך' א.mp3                                                                                                  
69נפילת אפיים 'לדוד אליך' ב.mp3                                                                                                  
70אבינו מלכנו ואל מלך יושב לשני וחמישי.mp3                                                                                       
71אל מלך יושב ב.mp3                                                                                                              
72הורתנו לומר מדות שלש עשרה.mp3                                                                                                  
73אנשי אמונה אבדו.mp3                                                                                                            
74והוא רחום- המשך התחנונים.mp3                                                                                                   
75מזמור יענך ביום צרה.mp3                                                                                                        
76ובא לציון.mp3                                                                                                                  
77ברוך שבראנו לכבודו.mp3                                                                                                         
78ברוך שבראנו לכבודו ב.mp3                                                                                                       
79תפלה  לדוד.mp3                                                                                                                 
80בית יעקב.mp3                                                                                                                   
81שיר ליום ראשון.mp3                                                                                                             
82שיר ליום שני.mp3                                                                                                               
83שיר ליום שלישי.mp3                                                                                                             
84שיר ליום רביעי.mp3                                                                                                             
85שיר ליום חמישי.mp3                                                                                                             
86שיר ליום שישי.mp3                                                                                                              
87קוה עם הקטרת.mp3                                                                                                               
88תנא דבי אליהו.mp3                                                                                                              
89עלינו לשבח.mp3                                                                                                                 
‏‏עותק של 36קריאת קודש לארגון תהלים לילדים- חדש.mp3                                                                              
תפלה בעקבות המלחמה.mp3                                                                                                           


מוסר השם  הרב בן ציון מוצפי
                                                                                                                      
גדול הנהנה מיגיע כפיו.mp3                                                                                                        
זהירות בקריאת שמע.mp3                                                                                                            
חבר לעבודת ה.mp3                                                                                                                 
חורבן בית המקדש.mp3                                                                                                              
יאריכות ימים.mp3                                                                                                                 
כוונה בתפילה.mp3                                                                                                                 
כוונות מצוות קריאת שמע.mp3                                                                                                       
כל המכבד את התור.mp3                                                                                                             
מעלתו של ר' שמעון.mp3                                                                                                            
מצוות קריאת שמע.mp3                                                                                                              
פרק ג פירקי אבות.mp3                                                                                                             
צפיה לישועה.mp3                                                                                                                  
קיניני התורה.mp3                                                                                                                 
רבן שמעון בן גמליאל.mp3                                                                                                          
שובבים- אל תרבה שיחה עים האישה.mp3                                                                                               
שובבים- עיניני אכילה.mp3                                                                                                         
שובבים -קדושת הפה.mp3                                                                                                            
שובבים-עיניני פרנסה.mp3                                                                                                          
שמירת הנפש.mp3                                                                                                                   
שמירת הפה.mp3                                                                                                                    
תיקון חצות.mp3                                                                                                                   
תשעה באב.mp3                                                                                                                     
                                                                                                                   
החזק במוסר הרב בן ציון מוצפי

01 החזק במוסר.mp3                                                                                                                
02 חביבות שנת השמיטה.mp3                                                                                                         
03 אם תחנה עלי מחנה.MP3                                                                                                          
04 בטחון.MP3                                                                                                                     
05 ברית כרותה לשפתיים.MP3                                                                                                        
06 גדול הנהנה מיגיע כפיו.mp3                                                                                                     
07 גדולה תורה מהכהונה והמלכות.mp3                                                                                                
08 גדולת משה רבנו.MP3                                                                                                            
09 תן טל ומטר לברכה.mp3                                                                                                          
10 דרך ארץ קדמה לתורה.mp3                                                                                                        
11 דרכים לתקון הברית.mp3                                                                                                         
12 הכל תלוי באמונה.mp3                                                                                                           
13 התשובה לצרות.MP3                                                                                                              
14 ונשמרתם לנפשותכם.mp3                                                                                                          
15 שומר עיניו מראות ברע.MP3                                                                                                      
16 חבר טוב.mp3                                                                                                                   
17 מסידות מהי.MP3                                                                                                                
18 יחוד עם ישראל.mp3                                                                                                             
19 כיצד נקרב את הגאולה.mp3                                                                                                       
20 תיקון חצות - לקונן על הגלות.mp3                                                                                               
21 ממקדשי תיראו.MP3                                                                                                              
22 באור על אבות ב ה.MP3                                                                                                          
23 באור על אבות ג יא.mp3                                                                                                         
24 באור על אבות ג יז.MP3                                                                                                         
25 באור על אבות ד א.MP3                                                                                                          
26 באור על אבות ד ח.mp3                                                                                                          
27 באור על אבות ה א.MP3                                                                                                          
28 באור על אבות ו א.MP3                                                                                                          
29 מעלת התפילה.MP3                                                                                                               
30 מעלת ימי השובבים ומצוות הצדקה.mp3                                                                                             
31 מעלת ערב ראש חודש.MP3                                                                                                         
32 מצוות בקור חולים.mp3                                                                                                          
33 כל המשכח דבר מתלמודו.mp3                                                                                                      
34 עוון חילול ה.mp3                                                                                                              
35 עת לדבר ועת לשתוק.mp3                                                                                                         
36 מעלת הדיבור.MP3                                                                                                               
37 קדושת האכילה.mp3                                                                                                              
38 קול דודי דופק.MP3                                                                                                             
39 רשבג נשיא ישראל.mp3                                                                                                           
40 לכבוד רשבי.MP3                                                                                                                
41 שבת סגולה לכפרת עוונות.mp3                                                                                                    
42 שמירת הלשון.mp3                                                                                                               
43 תורה לשמה.mp3                                                                                                                 
44 תיקון היסוד זהירות ממראות אסורים.mp3                                                                                          

                 

 

שאלות ותשובות 1 הרב מוצפי

                                                                                                                              

001שם האדם                                                                                                                    

002איסור מחיקת שמות קודש ודברי קודש                                                                                             

003שבת                                                                                                                       

004תפילה                                                                                                                         

005תהלים                                                                                                                    

006תפילין                                                                                                                        

007טלית וציצית                                                                                                                   

008השכינה ובריאת העולם                                                                                                            

009שילוח הקן                                                                                                                    

010ברכות                                                                                                                      

011דיני ממונות וגזל                                                                                                            

012איסור שעטנז                                                                                                                   

013מצוות ואיסורים                                                                                                              

014קדושת בית הכנסת                                                                                                               

015צדיקי עולם                                                                                                                   

016דיני אבלות נפטרים ובית הקברות                                                                                                

017ראש השנה ויום הכיפורים                                                                                                        

018חנוכה                                                                                                                          

019ט''ו בשבט                                                                                                                    

020פורים                                                                                                                         

021פסח                                                                                                                         

022ספירת העומר                                                                                                                   

023ימי בין  המיצרים ותשעה באב       

 

 

שאלות ותשובות 2 הרב מוצפי                                                                                                                                                                                                                                                                         

001נשמות גילגולים ועולם הבא                                                                                                       

002ברית מילה                                                                                                                     

003זבד הבת                                                                                                                   

004נישואין                                                                                                                 

005פידיון הבן                                                                                                                 

006בר מצווה                                                                                                                    

007חנוכת הבית                                                                                                                  

008שמחות                                                                                                                   

009משיח גאולה ותחיית המתים                                                                                                    

010סגולות סימנים וחלומות                                                                                                   

011חינוך ילדים                                                                                                                  

012זכויות יוצרים                                                                                                                

013ארץ ישראל ועם ישראל                                                                                                        

014גיור וגויים         

015זיכוי הרבים

016נשים צניעות ושידוכים                                                                                                        

017מאכלים                                                                                                                       

018פיטום הקטורת                                                                                                                

019לימוד תורה                                                                                                                  

020הזהירות בגזיזת צפרניים                                                                                                       

021רבנים אמיתיים ומתחזים                                                                                                     

022דיני צדקה                                                                                                                     

023ייסורים                                                                                                                   

024תיקון המידות                                                                                                                 

025כיבוד אב ואם                                                                                                                 

026פאת הראש והזקן                                                                                                                

027אברכים                                                                                                                        

028כהנים                                                                                                                         

029נושאים שונים                                                                                                                

030חזרה בתשובה                                                                                                                   

031זמנים קשים    

                                                                                                              

 

             

הודעה חשובה השיעורים בהלכה
 שהיו מחולקים ל 17 קבצים מחולקים
 כעת ל 7 קבצים והם  תקינים לאחר
 שקובצו בשיטה טובה יותר.    

הלכות ציצית ותפילין הרב מוצפי  


שיעורים בהלכה חלק א הרב מוצפי

 

                               
                       

01 -- דיני הכנה לנישואין.mp3                                                   
02 -- מעגל השנה בנישואין.mp3                                                   
03 -- דיני חתן ועליות לתורה.mp3                                                  
04 -- דיני העידות בקידושין.mp3                                                  
05 -- דיני כשרות העדים בנישואין.mp3                                                
06 -- הלכות שבע ברכות.mp3                                                     
07 -- הלכות שבע ברכות ב.mp3                                                    
08 -- הלכות פדיון הבן.mp3                                                     
09 -- הלכות פדיון הבן המשך.mp3                                                  
10 -- דיני זמן פדיון הבן.mp3                                                   
104 -- דיני ברכות הריח.mp3                                                    
11 -- דיני השכמת הבוקר ומעלתו.mp3                                                 
111 -- דיני ברכת הריח .ודיני ברכת ההודאה.mp3                                           
112 -- דיני ברכת הגומל.mp3                                                    
114 -- דין תענית חלום.mp3                                                     
115 -- הלכות ברכות פרטיות.mp3                                                  
116 -- הלכות ברכות פרטיות.mp3                                                   
117 -- הלכות ברכת שהחיינו בפירות וירקות.mp3                                            
118 -- הלכות ברכות פרטיות .ומהי תפילה שוא.mp3                                           
119 -- דיני ברכת הראיה .הילולת אור החיים הקדוש.mp3                                        
12 -- דיני ברוך שאמר ומעלתו.mp3                                                  
120 -- מהלכות והנהגות בדברים שנעשים זכר לחורבן.mp3                                        
123 -- דיני תפילת מנחה.mp3                                                    
124 -- דיני תפילת מנחה קטנה וערבית.mp3                                              
208 -- דיני אפיית הגוי.mp3                                                    
209 -- דיני בישולי גויים.mp3                                                   
210 -- דברים האסורים משום סכנה.mp3                                                
216 -- דין בשר שנתעלם מן העין .דין חותם בתוך חותם .א.mp3                                     
216 -- דין בשר שנתעלם מן העין .דין חותם בתוך חותם .ב.mp3                                     
217 -- אכילת דגים עם חלב או בשר.mp3                                                

          


שיערים בהלכה חלק ב הרב מוצפי

 

                      

218 -- דיני איסור אכילת דם .ודין דם שנמצא בביצים.mp3                                       
219 -- דיני כבד .צלייתו ובישולו.mp3                                                
220 -- דין חלב עכום.mp3                                                      
221 -- דין גבינות וחמאת גויים.mp3                                                 
222 -- סימני טהרה בדגים ובעופות טהורים.mp3                                            
223 -- הלכות איסור תולעים ושקצים.mp3                                               
224 -- חובת בדיקת מוצרים מתולעים.mp3                                               
323 -- דיני טו בשבט וברכות.mp3                                                  
325 -- דיני ברכת המזון וכוס ברכה.mp3                                               
326 -- דין עשרה ראשונים ומעלתו בתפילה ושעורי תורה.mp3                                       
330 -- הלכות שליח ציבור .וסדר התפילה.mp3                                             
339 -- דיני אהבת עולם .קריאת שמע.mp3                                               
347 -- דינים .מנהגים וסגולות בקריאת התורה.mp3                                           
348 -- דיני העולים לספר תורה ומעלתם.mp3                                              
356 -- דיני ברכת מזונות.mp3                                                    
כב -- הלכות ברכת השחר.mp3                                                     
כג -- הלכות ברכת התורה.mp3                                                    
כד -- מהלכות פסוקי דזימרה.mp3                                                   
כה -- דברים שבכתב האם רשאי לאומרם.mp3                                               
כו -- מהלכות השץ ומעלותיו.mp3                                                   
כז -- דברים הפוסלים בשץ.mp3                                                    
כח -- הדקדוק בתפילה.mp3                                                      
כט -- דיני הקדיש ומעלתו.mp3                                                    
ל -- דיני ברכו ומעלתו.mp3                                                     
לא -- דיני קריאת שמע וברכותיה.mp3                                                 
לב -- הכונה בקריאת שמע וברכותיה.mp3                                                
לג -- מהלכות סדר קריאת שמע.mp3                                                  
לד -- ההפסקות בקריאת שמע.mp3                                                   
לה -- ההפסקות בקריאת שמע .ב.mp3                                                  
לח -- מהלכות ת.ת מול הרוה.mp3       

              

שיערים בהלכה חלק ג הרב מוצפי

 

                                 
                       

לט -- והיה מחניך קדוש.mp3                                                     
מ -- מעלת תפילת העמידה.mp3                                                    
מא -- מהלכות תפילה וזמן נץ החמה.mp3                                                
מב -- מהלכות תפילה .זמן שחרית.mp3                                                 
מג -- שאלת שלום לפני התפילה.mp3                                                  
מד -- דברים האסורים לפני תפילה.mp3                                                
מה -- אכילה ושתיה לפני תפילה.mp3                                                 
מו -- מקום התפילה .א.mp3                                                     
מז -- מקום התפילה .ב.mp3                                                     
מח -- מעלת עשרת הראשונים בתפילה.mp3                                                
מט -- שכר פסיעות.mp3                                                       
נ -- תפילה במנין.mp3                                                       
נא -- הכון לקראת אלקיך ישראל.mp3                                                 
נב -- מעלת הצדקה לפני התפילה.mp3                                                 
נג -- דין דבר הטורדו בתפילה.mp3                                                  
נד -- דיני הכונה בתפילה.mp3                                                    
נז -- מצרכי מזון הכשרים לפסח.mp3                                                 
נח -- דיני הכשרת כלים.mp3                                                     
ס -- השמעת קול בתפילה.mp3                                                     
סא -- דין שומע בעונה.mp3                                                     
סב -- שלא להפסיק כנגד המתפלל.mp3                                                 
סג -- דין שלש פסיעות .דין התיבה והפסקה בתפילה.mp3                                         
סד -- הפרעות בתפילה וחובת האשה בתפילה.mp3                                             
סו -- דין חובת קטן בתפילה.mp3                                                   
סז -- דיני תפילת התשלומין .א.mp3                                                 
סח -- דיני תפילת התשלומין .ב.mp3                                                 
סט -- סמיכות גאולה לתפילה.mp3                                                   
ע -- דיני טל ומטר.mp3                                                       
עא -- שאלת צרכיו בתפילה .תפילה על הפרנסה.mp3                                           
עב -- דיני סיום תפילת יח .ב.mp3           

              

שיערים בהלכה חלק ד הרב מוצפי

 

                                 
                       

עב --דיני סיום תפילת יח.א.mp3                                                   
עד -- דיני חזרת השץ .משלי.mp3                                                   
עה -- דיני קדושה וברכת כהנים .משלי.mp3                                              
פו -- הלכות וידוי ונפילת אפיים.mp3                                                
פז -- הימים שאין אומרים תחנון.mp3                                                 
פח -- דיני אשרי וסיום התפילה.mp3                                                 
פט -- נוסחאות התפילה והברכות .א.mp3                                                
צ -- נוסחאות התפילה והברכות .ב.mp3                                                
צא -- מהלכות קריאת התורה.mp3                                                   
צב -- הלכות פתיחת ההיכל וכבוד התורה.mp3                                              
צג -- דין מעלין בקודש.mp3                                                     
צד -- דיני קדושת בית הכנסת .mp3                                                  
צה -- דיני נטילת ידיים לסעודה .ודיני פת הבאה בכיסנין.mp3                                     
צו -- דיני משקין בתוך הסעודה .ודין זמן ברכה אחרונה.mp3                                      
צז -- דין עיקר וטפל .ודין ברכת מבוררת.mp3                                             
צח -- דיני ברכה מבוררת בפירות וירקות.mp3                                             
צט -- דיני ברכת מבוררת בממתקים .במרקים.mp3                                            
ק -- הגדרת פרי האדמה.mp3                                                     
קא -- דין ברכת יתר המאכלים .ודין מעשה קדרה.mp3                                          
קב -- דין שעור ברכה אחרונה .ודין הטועה בברכה אחרונה.mp3                                      
קג -- דין מטעמת .ודין קדימה בברכות.mp3                                              
קכה -- דיני זמן תפילת ערבית וקריאת שמע.mp3                                            
קכו -- הלכות שליח ציבור בימים נוראים.mp3                                             
קלא -- ביאור כללים בשמיטה.mp3                                                   
קלב -- דיני זריעה בשמיטה ודין החממה.mp3                                              
קלג -- עבודות קרקע בשביעית.mp3                                                  
קלד -- כריתת עצים בשביעית.mp3                                                   
קלה -- דין הספיחין בשבעית ודין הירקות למעשה.mp3                                          
קלו -- אוצר בית דין.mp3                                                      
קלז -- קדושת פירות שביעית.mp3                                                   

          

שיערים בהלכה חלק ה הרב מוצפי

 

                                
                                   
                       
 
קלח -- דיני הקליפות והגרעינים בפירות שביעי.mp3                                          
קלט -- בישולי פיוות שביעית.mp3                                                  
קמ -- דיני תרומ סחיטה וריסוק פירות בשביעית.mp3                                          
קמד -- דיני כתובה.mp3                                                       
קמה -- הלכות חופה וקידושין.mp3                                                  
קמו -- דיני ברכת האירוסין.mp3                                                   
קנה -- הלכות ברית מילה ליל ברית יצחק.mp3                                             
קנז -- הלכות ברית מילה .סוד המילה וזמנה.mp3                                            
קנח -- הלכות מילה בזמנה ושלא בזמנה .ודין בין השמשות החול ובשבת.mp3                                
קנט -- סדר ברית מילה.mp3                                                     
קס -- הלכות סנדקאות ומעלתו.mp3                                                  
קסא -- דיני תחנון ביום המילה.mp3                                                 
קסד -- הלכות סליחות ושליח ציבור.mp3                                                
קעא -- דיני בר מצוה.mp3                                                      
קעב -- דיני חינוך בנים.mp3                                                    
קעג --חיוב קטן במצוות.mp3                                                     
קעד -- דיני חינוך ובר מצוה.mp3                                                  
קעה -- דיני חינוך קטן במצוות דרבנן.mp3                                              
קעו -- מצוות חינוך בקטן.mp3                                                    
קעח -- דיני כשרות בקטן.mp3                                                    
קעט -- דיני צניעות ויחוד בקטן .mp3                                                
קפ -- דיני קטין ועדות בקטן.mp3                                                  
קפא -- דיני כיבוד אב ואם.mp3                                                   
קפב -- דיני חובת אהבת ההורים.mp3                                                 
קפג -- דיני מחשבה .דיבור ומעשה .בכבוד אב ואם.mp3                                         
קפד -- דיני צדקה ופרנסת ההורים.mp3                                                
קפה -- דיני צורת הדיבור בכיבוד ההורים.mp3                                             
קפו .דיני מורא בכיבוד הורים .mp3                                                 
קצ .כשרויות המזון בפסח.mp3                                                    
קצד . דיני קימה בכיבוד הורים.mp3              

             

שיערים בהלכה חלק ו הרב מוצפי

 

קצה .דיני עמידה וישיבה במקום קבוע של ההורים ורבו.mp3                                       
קצו .דיני כיבוד אב ואם .קריאת שמות כשם הורים.mp3                                         
קצז .דיני מורא וכיבוד אב ואם.mp3                                                 
קצט . דיני כיבוד אב ואם דרך ארץ וצער להורים .ב.mp3                                        
קצט .דיני כיבוד אב ואם דרך ארץ וצער להורים .א.mp3                                         
ר .דיני כיבוד הורים שאינם שומרי תורה ומצוות.mp3                                          
רא . עד איכן מצות כיבוד אב ואם.mp3                                                
רב . חסידות וחומרה בציווי ההורים.mp3                                               
רג -- דיני כיבוד אב ואם קיום רצון ההורים.mp3                                           
רד .דברים האסורים בכיבוד אב ואם.mp3                                                
רכה .דיני בישולי בשר בחלב.mp3                                                   
רכז .בשר וחלב .דין שנים שאוכלים בשולחן אחד.mp3                                          
רכז .דיני תערובות בשר עם חלב.mp3                                                 
רכח .דין כלים הבלועים בבשר בחלב.mp3                                                
רכט .דיני בשר וחלב .שטיפת הכלים.mp3                                                
רל .סיכום בשר בחלב.mp3                                                      
רלא .הלכות טבילת כלים.mp3                                                     
רלב .דיני יין נסך.mp3                                                       
רלג . דיני איסור שתיית משקאות חריפים של גויים.mp3                                         
רלד .הלכות טרפות בבהמה ועוף.mp3                                                  
רלה .מצוות מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה.mp3                                            
רלו . דיני כיסוי הדם וגודל מעלתו.mp3                                               
רמב -- הלכות יום טוב.mp3                                                     
רמד -- דיני רפואה ורפואה סגולית בשבת .ודיני בקשת רפואה לחולה.mp3                                 
רמה -- הלכות ביקור חולים.mp3                                                   
רמו -- הלכות תפילה .דיני ובא לציון.mp3                                              
רמח -- הלכות רפואה ודיני גוסס.mp3                                                 
רמט -- דיני אונן ואבילות.mp3                                                   
רנ -- הלכות אבילות .דיני קריעה.mp3                                                
רנא -- דיני ההספד והלוית מת.mp3  

              

שיערים בהלכה חלק ז הרב מוצפי

 

רנב -- בדיני הלנת המת והטיפול בו.mp3                                               
רנג -- איזה קרובים מתאבלים.mp3                                                  
רנד -- סדרי ההלויה וקבורת המת.mp3                                                 
רנה -- קדושת קברי הצדיקים ובתי הקברות.mp3                                             
רנו -- דינים ומנהגים בשבעת ימי האבלות.mp3                                             
רס -- הלכות צדקה.mp3                                                       
רסא -- הלכות תשובה.mp3                                                      
רסה -- דיני עשיית צורת אדם.mp3                                                  
רסו -- דיני עשיית כלים דוגמת המקדש והמשכן .ודין בלורית בשיער.mp3                                 
רסז -- דיני השתטחות על קברי הצדיקים.mp3                                              
רסח -- הלכות הקמת המצבה.mp3                                                    
רסט -- דיני בל תשחית באוכל ובעצים.mp3                                               
רע -- דיני לא תעמוד על דם רעך.mp3                                                 
רעא -- דיני מעשר כספים.mp3                                                    
רעב -- המשך דיני מעשר כספים.mp3                                                  
רעג -- דיני חגיהם ואידם של הגוים.mp3                                               
רעד -- הלכות קריאת שמע שעל המיטה .סגולותיה ומעלותיה.mp3                                      
רעה -- דיני מצות המזוזה.mp3                                                    
רעו -- הלכות סעודה ודברים הגורמים לשכחה.mp3                                            
רעז -- דיני כללים וזהירות בסעודה.mp3                                               
רעח -- הלכות הקשורות בשתית משקין.mp3                                               
רעט -- דיני שמירת הנפש.mp3                                                    
רפ -- דיני המלבושים והמנעלים.mp3                                                 
רפא -- דיני עליה לספר תורה.mp3                                                  
רפג -- דיני עסק התורה והזהירות בכבוד קדושת הספרים.mp3                                       
רפז -- דיני מעקה והיזק לרבים.mp3                                                 
רפח -- דיני השבת אבידה בכלים וחפצים.mp3                                              
רצ -- דיני איסור השגת גבול .ואיסור לרדת לאומנות חבירו.mp3                                     
רצא -- בדין איסור העתקת דיסקים וכולי.mp3                                             
רצג -- הלכות עבודה זרה ותקרובתה.mp3    

            
 הודעה חשובה השיעורים בהלכות שבת
 שהיו מחולקים ל 8 קבצים מחולקים  
כעת ל 5 קבצים והם  תקינים לאחר  
 שקובצו בשיטה טובה יותר.       


שיעורים בהלכות שבת חלק א הרב מוצפי

שיעורים בהלכות שבת חלק ב הרב מוצפי

שיעורים בהלכות שבת חלק ג הרב מוצפי

שיעורים בהלכות שבת חלק ד הרב מוצפי

שיעורים בהלכות שבת חלק ה הרב מוצפי

 

פורים הלכה ואגדה הרב בן ציון מוצפי


כל ספר קהלת הרב בן ציון מוצפי


ספר משלי פרקים א עד יב הרב בן ציון מוצפי

ספר משלי פרקים יג עד כב הרב בן ציון מוצפי

 

ארבע הרצאות של הרב בן ציון מוצפי על חנוכה


 

             

 

                                

                                           


ארבעה הרצאות של הרב בן ציון מוצפי בנושאים
אהבת הזולת
מעלת הנהרגים על קידוש השם
תורה חברה וצניעות ערב התעוררות גדול בבני ברק על ענייני השעה
קדושת הסוכה ומעלת הצדקה

 

        
   הרצאות של הרב מוצפי בנושאים מוסר ואגדה א 27-May-2009 21:15 362M 
נושאי ההרצאות מוסר ואגדה 1

העוסק בצורכי ציבור-זיכוי הרבים .mp3 
זיכוי הרבים-תחית המתים .mp3 
יסורין-חולי-כפרה .mp3 
ערב ראש חדש .mp3 
מעלת משה רבנו.mp3 
למה רגשו גוים.mp3 
לפנים משורת הדין-חסידות .mp3 
קדושת בית הכנסת.mp3 
הכנה לתפילה ומעלתה .mp3 
שמירת העינים.mp3 
עצות לרפואת חולים.mp3 
כח הדיבור.mp3 
קדושת הדיבור זהירות בדיבור.mp3 
מה עושים כשיש צרות ואסונות.mp3 
השם אורי וישעי.mp3 
השם סובל את היסורים ביחד עם ישראל .mp3 
בטחון בהשם.mp3 
מועדי השנה נקבעים לפי הירח.mp3 
אמת ואמונה .mp3 
נפשי להשם משומרים לבוקר-בטחון.mp3 
עבודת השם.mp3 
הלכות תפילה בבית הכנסת .mp3 
פרשת העקדה-יראת שמים .mp3 
רך כקנה-ענווה.mp3 
העוסק בצורכי ציבור-זיכוי הרבים.mp3 

   הרצאות של הרב מוצפי בנושאים מוסר ואגדה ב
 אמת-שקר .mp3 
יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.mp3 
דברים הצריכים זהירות בתפילה ובברכות .mp3 
זיכוי הרבים-תחית המתים.mp3 
מעלת החיים-אריכות ימים.mp3 
והלכת בדרכיו-ביקור חולים-חסד .mp3 
לא ללמוד מאומות העולם .mp3 
דיבור-שתיקה .mp3 
היצר הרע.mp3 
לאחר התפילה-פלאי הבריאה-מצוות בצנעה.mp3 
יארציט רבן שמעון בן גמליאל.mp3 
חילול השם-קידוש השם .mp3 
תיקון חצות .mp3 
דיוק בלימוד התורה-זיכרון.mp3 
ציפיה לגאולה .mp3 
ונשמרתם לנפשותכם-פיקוח נפש .mp3 
הנהנה מיגיע כפיו-פרנסה .mp3 
עניני שמיטה-שביעית .mp3 
דרך ארץ קדמה לתורה.mp3 
חבר טוב.mp3 
ביקור חולים-קבורת מתים .mp3 
עצירת גשמים .mp3 
נושא ונותן באמונה-פרנסה .mp3 
כבוד חברך-ואהבת לרעך.mp3 
כבוד התורה והחכמים .mp3 
אישתך כגפן פוריה-צניעות .mp3 
בין אדם לחברו-סבלנות .mp3 
שכר ועונש-עולם הבא.mp3 
בענין הסנהדרין.mp3 
בגדים-קמצנות-פזרנות .mp3 
כיבוד הורים-אריכות ימים .mp3 
עץ הדעת-חכמה-תורה .mp3 
עשרת הדברות-לא תחמוד .mp3 
אמת-שלום-שקר .mp3 
כעס.mp3 


     
הרב מוצפי על כל ספר קהלת            
-May-2009 02:17  399M 
 

הרב מוצאפי פירוש על פרקי התהילים א
           13-Apr-2009 08:13  217M 
     
הרב מוצאפי פירוש על פרקי התהילים ב
           12-Apr-2009 22:33  212M 
     
הרב מוצאפי פירוש על פרקי התהילים  ג
           12-Apr-2009 22:39  218M 
     
הרב מוצאפי פירוש על פרקי התהילים  ד
           12-Apr-2009 22:10  192M 
     
הרב מוצאפי פירוש על פרקי התהילים  ה
           13-Apr-2009 10:53  121M 
 


     
37 הרצאות - הרב מוצפי  במסכת אבות.
         27-Apr-2009 18:52  561M 
   


        

סדרת הפאר של הרב מוצפי בשלמותה:

 כ- 500 הרצאות להורדה חינם-

פירוש לספר משלי עד פרק ח

   1-harav-mutsafi-mishlei 04-May-2008 18:32  86M 
   2-harav-mutsafi-mishlei 05-May-2008 01:20  70M 
   3-harav-mutsafi-mishlei 05-May-2008 02:56  78M 
   4-harav-mutsafi-mishlei 05-May-2008 19:34  75M 
סוכת עורו של לוויתן - הסבר 
   5-harav-mutsafi-sukat- 05-May-2008 19:46  10M 
הרב מוצאפי על המועדים
   6-harav-mutsafi-moadim 05-May-2008 21:12  77M 
   7-harav-mutsafi-moadim 05-May-2008 22:28  67M 
 כ- 500 הרצאות להורדה חינם- 

 מתוך יותר ממאה שעות של שידור בערוצי הקודש!


   A-harav-mutsafi-shelot 06-May-2008 01:24 125M 
   B-harav-mutsafi-shelot 06-May-2008 03:21 104M 
   C-harav-mutsafi-shelot 06-May-2008 04:48  68M 
   D-harav-mutsaf-ishelot 17-May-2008 20:21  86M  
   E-harav-mutsafi-shelot17-May-2008 21:44  74M 

 עוד כ- 500 שאלות ותשובות בשלל נושאים מגוונים
 
מתוך יותר ממאה שעות של שידור בערוצי הקודש!

  hahrv-muzafi-1.zip

  hahrv-muzafi-2.zip

  hahrv-muzafi-3.zip

הרב סירי יורם

תורה 1

תמונת הדיסק עם רשימת ההרצאות

תורה 2

תמונת הדיסק עם רשימת ההרצאות

תורה 3

תמונת הדיסק עם רשימת ההרצאות

תורה 4

תמונת הדיסק עם רשימת ההרצאות

תורה 5

תמונת הדיסק עם רשימת ההרצאות

תורה 6

תמונת הדיסק עם רשימת ההרצאות

תורה 7

תמונת הדיסק עם רשימת ההרצאות

שיר השירים

תהילים

דרשות על פרשיות השבוע ועל ההפטרות
 

שאלות ותשובות

דוד המלך

גלות וחבלי משיח

זהירות מגזל

מעלת הצניעות

מעלת וזכות לימוד תורה - התורה היא טעם החיים

ביאור הסליחות

המעביר על מידותיו

הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא

השמחה בפורים

זהירות בכבוד חכמים

הרצאה כללית

חובת ביטחונינו בהשם

מעלת ראש חודש

מעלת הזריזות

מעלת עין טובה

עצות להצלה

הרצאה

מעלת חודש ניסן

מעלת לימוד תורה - הרצאה ב

סגולות לפרנסה טובה

סגולות לכפרת עוונות

מעלת נטילת ידיים

משא ומתן באמונה

מעלת מסכת אבות

מעלת קבלת שבת

 

הרב מרדכי נויגרשל 
 

הרב יצחק פנגר
 

הרב ניסים יגן 
 

הרב אהרון זכאי 
 

הרב ברוך רוזנבלום 
 

הרב דוד בצרי 
 

הרב משה לוי 
 

הרב יעקב שכנזי 
 

הרב שלום לופס 
 

הרב ראובן אלבז 
 

הרב יהודה יוספי 
 

הרב יעקב חיים סופר 
 

הרב יוסף מוגרבי 
 

הרב שמחה כהן 
 

הרב יורם אברג'ל
 

הרב זמיר כהן
 

הרב עובדיה יוסף
 

הרב יורם סרי
 

הרב עמנואל מזרחי
 

הרב דביר
 

הרב שמעון לוי
 

הרב בן פורת 
 

הרב אהרון ירחי
 

הרב פינקוס
 

הרב דניאל זר
 

הרב דוד פיירמן 
 

הרב יחיאל יעקובזון
 

הרב אהרון פרידמן

הרב אהרון פרידמן אידיש

 

הרב יעקב ישראל לוגאסי
 

הרב דן סגל
 

הרב שלמה לוינשטיין
 

הרב יהונתן חן
 

הרב נחום דיאמנט
 

הרב בנציון מוצאפי
 

הרב איינהורן
 

סיפורים אישים של חוזרים
 בתשובה

 

אלול שיחות לאלול
 

הרב ניסים פרץ

 

 סרטים חינם להורדה

 

 

חזרה לדף הבית